Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Mæland møter styreledere

Del

Næringsminister Monica Mæland møter styreledere i selskaper med statlig eierandel for å diskutere selskapenes arbeid med mål og strategier, blant annet innenfor mangfold og likestilling.

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Håkon Jacobsen, NFD
Næringsminister Monica Mæland. Foto: Håkon Jacobsen, NFD

Invitasjonen har gått til alle styrelederne i selskaper hvor statens eierskap forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunalbanken, til sammen 30 selskaper.

Hva: Næringsministeren møter styreledere
Når: Mandag 28. august klokken 13:00-14:30 (presse kan møte 14:15)
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8
Huske på: Pressekort og godkjent legitimasjon
Forhåndsregistrering (kun presse):
 media@nfd.dep.no

En god forståelse av selskapenes mål og retning er viktig for å ivareta statens aksjonærverdier.

- Jeg møter styrelederne jevnlig for å formidle forhold staten som eier er opptatt av og for å legge til rette for å utveksle erfaringer mellom selskapene. Vi lever i en tid med store og til dels uforutsigbare forandringer. Det er enda mer krevende enn før å stake ut rett kurs. Jeg er opptatt av hvordan styrene arbeider for å fastsette mål for selskapene som de vil styre etter og strategier for å nå de etablerte målene, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren holdt et tilsvarende møte med styrelederne om arbeidet med likestilling og mangfold i 2015, hvor det kom frem flere gode innspill. Et av innspillene var at styrene også på dette området bør sette klare og tydelige mål for arbeidet.

- Jeg er interessert i å høre om det har vært en utvikling i måten selskapene arbeider med dette siden møtet i 2015, og i hvilken grad det på dette området også settes konkrete mål. Staten som eier har som kjent tydelige forventninger til styrenes arbeid med lederutvikling, herunder mangfold og likestilling, sier  Mæland. 

Pressen er velkommen til å ta bilder i etterkant av møtet. Næringsministeren er da tilgjengelig for kommentarer.

Les mer om statens eierskapsutøvelse i Eierskapsmeldingen og Statens eierberetning 2016.

Nøkkelord

Bilder

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Håkon Jacobsen, NFD
Næringsminister Monica Mæland. Foto: Håkon Jacobsen, NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom