Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: Kvam flomsikret mot 200-års flom

Del

Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom pluss én meter sikkerhetsmargin. Siste byggetrinn har kostet 90 millioner kroner. Hele flomsikringen av Kvam har kostet over 140 millioner kroner. Det er første gang i Norge at denne typen sikringsanlegg er tatt i bruk i så stor skala.

Tirsdag 30. mai 2017 klokken 1200 er det offisiell åpning og overlevering av siste flomsikringsanlegget i Kvam i Nord-Fron kommune. Pressen inviteres til å delta.

Statssekretær i Olje og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg og ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune vil åpne bunnlastsperre Fagervold i Veikleåa i Kvam – sammen med vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud.

Program

Ved Bunnlastsperre Fagervold 
(nedenfor dammen på vestsiden av elva ved Kamp bru)

12.00: Velkommen til Kvam ved ordfører Rune Støstad

12.05: Tale ved statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kjell- Børge Freiberg /vassdrags- og energidirektør Per Sanderud

12.15: Felles snorklipping ved statssekretær/VED Per Sanderud og ordfører Rune Støstad (strekker snor over elva nedenfor dammen)

12.30: Gåtur langsmed fv. 419 opp til damkrona og ned igjen. Kort orientering av NVE ved damkrona.

13.00: Avreise til Bygdahuset i Kvam

På Bygdahuset

13:15: Velkommen og orientering om programmet ved regionsjef Petter Glorvigen, NVE Region Øst

Bespisning

13:45: Bildeframvisning og kort orientering om Kvam-prosjektet og byggingen av bunnlastsperre Fagervold ved prosjektleder Grete Hedemann Aalstad og byggeleder Tore Leirvik, NVE Region Øst

14.00: Ordet fritt: 5 min pr. person, styres av ordstyrer (statssekretær, VED, tidligere regionsjef Stein Nordvi, Nord-Fron kommune, AF, Norconsult …)

14.30: Avslutning

Pressekontakt

Erik Due, kommunikasjonsrådgiver, mobil: 90991400

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom