OsloMet

Presseinvitasjon: Hva skal til for å styrke innovasjon og entreprenørskap i Oslo og Akershus?

Del

Nye analyser av kapitalmarkedet og gründere presenteres på innovasjonsseminar 10. april. Pressen er hjertelig velkommen.

OsloMet og en rekke aktører fra næringsliv, akademia, investormiljøer samt gründere og myndigheter samarbeider med amerikanske MIT for å styrke innovasjon og entreprenørskap i Oslo- og Akershusregionen.
OsloMet og en rekke aktører fra næringsliv, akademia, investormiljøer samt gründere og myndigheter samarbeider med amerikanske MIT for å styrke innovasjon og entreprenørskap i Oslo- og Akershusregionen.

Oslo- og Akershusregionen har en rekke utfordringer som må løses for å bli en innovasjonsvinner. Mangel på kapital og for lite samarbeid mellom næringsliv og akademia er noen av problemene.  

Nå har sentrale aktører innen næringsliv, akademia, investormiljøer og myndigheter gått inn i tett samarbeid med det prestisjetunge, amerikanske universitetet MIT for å styrke innovasjon og entreprenørskap i regionen.

Gjennom MITs anerkjente innovasjonsprogram REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) skal det utvikles tiltak som kan øke innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping i regionen.   

MIT REAP består av aktører fra næringsliv, gründere, akademia, myndigheter og investorer i Oslo og Akershus.  

På seminaret legges det frem flere analyser og undersøkelser:  

  • Hva mener gründerne er de viktigste utfordringene for Oslo og Akershus? Undersøkelse blant 20 gründere i regionen. Ett eksempel er at gründere har kunnskapsbehov i dag, mens forskerne ofte har en lengre tidshorisont for kunnskapsutviklingen. 
  • Menon Economics har analysert tilgangen på kapital for bedrifter og gründere i regionen. Har noen næringer bedre tilgang på kapital enn andre?  

Samarbeider for lite

Næringsliv og akademia samarbeider mindre i Oslo og Akershus enn i andre regioner i Norge, viser forskning. Dette svekker innovasjon og nyskaping i regionen.  

Internasjonale målinger viser også at Oslo og Akershus fortsatt ligger bak andre sammenlignbare hovedstadsregioner som Stockholm og København.  

– Det finnes mye kompetanse i Oslo-regionen, og det brukes betydelige midler på forskning og utdanning. Samtidig henter ikke regionen vår ut like mye gevinster i form av innovasjon av nye arbeidsmåter, prosesser og produkter. Overlevelsesraten blant start-ups er også lavere i Oslo enn i andre sammenlignbare regioner, sier prorektor for FoU på OsloMet, Morten Irgens. 

På innovasjonsseminaret onsdag 10. april får du bedre kjennskap til MIT REAP, ferske analyser og innsikt og synspunkter fra aktører fra næringslivet, akademia, gründere, investorer og myndigheter. 

Se hele programmet 

Tid: 10. april 2019 kl. 11.00-15.30 
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 42 

Påmelding: https://nettskjema.no/answer/114095.html  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OsloMet og en rekke aktører fra næringsliv, akademia, investormiljøer samt gründere og myndigheter samarbeider med amerikanske MIT for å styrke innovasjon og entreprenørskap i Oslo- og Akershusregionen.
OsloMet og en rekke aktører fra næringsliv, akademia, investormiljøer samt gründere og myndigheter samarbeider med amerikanske MIT for å styrke innovasjon og entreprenørskap i Oslo- og Akershusregionen.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom