Program:
10.00 Sparebank 1 Markets sjømatseminar  (Søndregate 4)Nesvik held opningsforedrag
12.15 SeaLab Brattørkaia 17CVelkommen og intro til NTNU/fusjon/campus/strategi v/Prorektor for forskning NTNU, Bjarne Foss
12.20 Miljøinteraksjon av havbruk v/Prof. NTNU Kjell Inge Reitan
Havbrukskybernetikk v/Førsteamanuensis NTNU Marin Føre
12.35 Teknologiutvikling i sjømatnæringa v/Forskningssjef SINTEF Ocean, Hanne Digre
12.45 Nye ressursar v/Forskningssjef SINTEF Ocean, Gunvor Øie
12.55 Omvisning laboratorier SeaLab
13.45 Marinteknisk senterVelkommen til NTNU og SINTEF v/ Ingrid Schjølberg og Vegar Johansen
14.00 AMOS v/Prof. NTNU Asgeir Sørensen
14.10 Neste Generasjons fartøy v/Prof. NTNU Sverre Steen
14.20 OSC v/ Vegar Johansen
14.45

Omvisning