NHO Mat og Drikke

Presseinvitasjon: [eŋtrəprenø:´r] – NHO Mat og Drikkes årskonferanse 2018

Del

Som landets største landbaserte industrigren spiller mat-, drikke- og bionæringen en viktig rolle i den nødvendige økonomiske omstillingen Norge står overfor. Vi spør derfor: Hvor ligger barrièrene og hva skal til for at nye og eksisterende bedrifter utvikler seg og vokser, slik at enda flere kan finne en trygg og lønnsom arbeidsplass i næringen.

Hva: NHO Mat og Drikke samler medlemsbedrifter, myndigheter, samarbeidende organisasjoner, politikere og media til sin årskonferanse 2018: [eŋtrəprenø:´r].

Når: 19. september 2018 Kl. 13:00 – 16:30

Hvor: Dansens Hus, Vulkan, Oslo

Program:

13:00 – 14:00   Hvordan skape vekst?
Vi vil trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Hvordan skaper vi den nødvendige veksten? Hvilke strategiske grep og politiske rammer skal til for å utløse potensialet i innovasjonskraften hos mat- og drikkentreprenørene og hvordan kan myndighetene legge til rette?

Innledere:
• Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister
• Erik Volden, styreleder NHO Mat og Drikke
• Johan Krallis Anell, nasjonal eksportsamordner i Næringsdepartementet i Sverige

14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:00   Møt entreprenørene
Forbrukertrender, forventninger til et mer balansert og sunnere kosthold, økende konkurranse og klare krav om bærekraftig produksjon utfordrer mat- og drikkebedriftene, men skaper også nye muligheter. Vi ser på hva som skal til for å kunne gripe muligheten og møter noen av dem som satser for ny vekst!

Panelsamtale med:
• Tor Petter Weien Christensen, Aurora Spirits
• Jens Nordahl, VP Sales and Marketing i Smartfish
• Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS

15:00 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30   Teknologi og marked - byggesteiner for vekst
Høy grad av mattrygghet, høy tilit blant forbrukere og et godt omdømme for kvalitet og smak er unike fortrinn for norsk mat- og drikkenæring. Hvordan kan teknologi og nye markedsmuligheter utløse potensialet? Hva kan vi lære av andre næringer?
Innledere:
• Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet
• Amir Sasson, direktør avd. for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
• Alexandra Bech Gjørv, konserndirektør for SINTEF

Pressen er velkommen, og bes om å registrere seg på forhånd til nws@nhomd.no innen klokken 11:00 konferansedagen.

Konferansen kan også følges direkte på NHO Mat og Drikkes nettsider eller facebookside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.600 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom