NHO Mat og Drikke

Presseinvitasjon: [eŋtrəprenø:´r] – NHO Mat og Drikkes årskonferanse 2018

Del

Som landets største landbaserte industrigren spiller mat-, drikke- og bionæringen en viktig rolle i den nødvendige økonomiske omstillingen Norge står overfor. Vi spør derfor: Hvor ligger barrièrene og hva skal til for at nye og eksisterende bedrifter utvikler seg og vokser, slik at enda flere kan finne en trygg og lønnsom arbeidsplass i næringen.

Hva: NHO Mat og Drikke samler medlemsbedrifter, myndigheter, samarbeidende organisasjoner, politikere og media til sin årskonferanse 2018: [eŋtrəprenø:´r].

Når: 19. september 2018 Kl. 13:00 – 16:30

Hvor: Dansens Hus, Vulkan, Oslo

Program:

13:00 – 14:00   Hvordan skape vekst?
Vi vil trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Hvordan skaper vi den nødvendige veksten? Hvilke strategiske grep og politiske rammer skal til for å utløse potensialet i innovasjonskraften hos mat- og drikkentreprenørene og hvordan kan myndighetene legge til rette?

Innledere:
• Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister
• Erik Volden, styreleder NHO Mat og Drikke
• Johan Krallis Anell, nasjonal eksportsamordner i Næringsdepartementet i Sverige

14:00 – 14:30 Pause

14:30 – 15:00   Møt entreprenørene
Forbrukertrender, forventninger til et mer balansert og sunnere kosthold, økende konkurranse og klare krav om bærekraftig produksjon utfordrer mat- og drikkebedriftene, men skaper også nye muligheter. Vi ser på hva som skal til for å kunne gripe muligheten og møter noen av dem som satser for ny vekst!

Panelsamtale med:
• Tor Petter Weien Christensen, Aurora Spirits
• Jens Nordahl, VP Sales and Marketing i Smartfish
• Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS

15:00 – 15:30 Pause

15:30 – 16:30   Teknologi og marked - byggesteiner for vekst
Høy grad av mattrygghet, høy tilit blant forbrukere og et godt omdømme for kvalitet og smak er unike fortrinn for norsk mat- og drikkenæring. Hvordan kan teknologi og nye markedsmuligheter utløse potensialet? Hva kan vi lære av andre næringer?
Innledere:
• Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet
• Amir Sasson, direktør avd. for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
• Alexandra Bech Gjørv, konserndirektør for SINTEF

Pressen er velkommen, og bes om å registrere seg på forhånd til nws@nhomd.no innen klokken 11:00 konferansedagen.

Konferansen kan også følges direkte på NHO Mat og Drikkes nettsider eller facebookside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, og er den femte største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.500 virksomheter over hele landet. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. Foreningen ble etablert i 2015.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

SUKKERAVGIFTEN: Mot 1 milliard i tapte avgiftsinntekter i 2018  14.11.2018 08:13:04Pressemelding

Som følge av de voldsomme økningene i avgiftene på alkoholfri drikke og sjokolade og sukkervarer fra 1. januar i år, har myndighetene budsjettert med 1,840 mrd kroner i økt avgiftsinntekt for 2018. Statsregnskapet for de tre første kvartalene i år viser at staten kan se mot så mye som én milliard i inntektssvikt. Forklaringen er ikke redusert forbruk men at salget har flyttet seg til avgift- og momsfrie salgskanaler som nett- og grensehandel, mener NHO Mat og Drikke.

Hvordan kan næringsliv, sivilsamfunn og regjeringen jobbe sammen for avskogingsfrie verdikjeder?9.10.2018 13:16:32Presseinvitasjon

Tiltak som hindrer avskoging må på plass. Den 10. oktober samles toppledere fra norsk og internasjonalt næringsliv med en verdikjede som strekker seg inn i områder med tropisk skog for å diskutere dette. Tematikken er høyaktuell med tanke på den siste tids utvikling i Indonesia og vårt lokale fokus på alt fra palmeolje i mat og drivstoff til soya og papir.

Nødvendig med utredning, men det haster8.10.2018 10:51:13Pressemelding

-Det er bra at regjeringen erkjenner at økningen av sjokolade- og sukkervareavgiften med 80 pst. i 2018-budsjettet har ført til at forbrukerne kjøper mer avgiftspliktige produkter fra utenlandske nettbutikker og stimulerer til økt grensehandel av disse varene, men påfallende at regjeringen ikke ser at det samme skjer med brus og saft, som fikk en avgiftsøkning på 40 pst. i det samme budsjettet, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom