Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon: Dale til Trøndelag

Del

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker torsdag 12. april Frosta, Inderøy og Mære. Den 19. oktober i fjor var Vegard Skjesol fra Levanger med Dale en dag på jobb. Han var med statsråden på møter i departementet og gardsbesøk i Østfold. Skjesol var valgt ut gjennom programmet "Leder for en dag", som er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og Manpower Group. Nå har Skjesol invitert landbruks-og matministeren til gjenvisitt på Mære landbrukssskole, der han er elev.

Dyre gård var av de første som importerte epletrær fra utlandet etter at importforbudet ble opphevet i 2015. Her prøvesmaker Vegard Skjesol og Jon Georg Dale den nye sorten Santana, flankert av Hans Olav Bjerketvedt og Anne-Lene Bjerketvedt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Dyre gård var av de første som importerte epletrær fra utlandet etter at importforbudet ble opphevet i 2015. Her prøvesmaker Vegard Skjesol og Jon Georg Dale den nye sorten Santana, flankert av Hans Olav Bjerketvedt og Anne-Lene Bjerketvedt.Foto: Landbruks- og matdepartementet

Program for landbruks- og matminister Jon Georg Dale torsdag 12. april:

Tid: Sted:
Kl 08.45

Viken Østre Gartneri AS, Frosta. www.vikengartneri.no

Produserer salater og urter, grønnsaker på friland. Har startet firmaet Grønne folk sammen med kokkene Hegstad og Blakstad, med fokus på matsvinn.

Kl 11.30

Lyngstad Hønseri, Inderøy, Kjerknesvågen.

Eggproduksjon og oppdrettsanlegg for unghøns. 
http://inderoy-naringsforening.no/?bedrift=lyngstad-honseri

Kl 13.00

Mære landbruksskole. Vegard Skjesol (mob. 95471812) viser rundt. http://www.maere.no/

  • Omvisning i melkefjøset med opplæring på bruk av VMS, utnytting av restvarme fra melketank, hvis heldig mottakelse av kalv
  • Omvisning i gartneri med innføring i varmelagring og ledd forsøk, plukke tomat?
  • Solceller på ammekufjøs.
  • Teknologi for å sjekke tilvekst i slaktegris- avdeling
  • Fremvisning av Ungdomsbedrifter som skal til NM
  • Klargjøring til Våronn (traktor på biodiesel, kjøring med GPS)
  • Politisk prat med utvalgte elever.
  • Lunsj med klasse 3LB

Kl 15.30 Voksenagronom. Prat med noen av deltakerne.

Kontakter

Kontaktperson for landbruks- og  matministeren:
Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.

Bilder

Dyre gård var av de første som importerte epletrær fra utlandet etter at importforbudet ble opphevet i 2015. Her prøvesmaker Vegard Skjesol og Jon Georg Dale den nye sorten Santana, flankert av Hans Olav Bjerketvedt og Anne-Lene Bjerketvedt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Dyre gård var av de første som importerte epletrær fra utlandet etter at importforbudet ble opphevet i 2015. Her prøvesmaker Vegard Skjesol og Jon Georg Dale den nye sorten Santana, flankert av Hans Olav Bjerketvedt og Anne-Lene Bjerketvedt.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom