Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Oslo og Akershus – møte i politisk styringsgruppe i Oslo og Akershus

Del

Mandag 7. mai er det kalt inn til første møte i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Møtet finner sted mandag 7. mai kl. 12-14, Ruter, Dronningens gate 40, Oslo.

Til møtet kommer statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen samt ordførere fra Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil også være til stede.

Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Oslo og Akershus skal reforhandles. Tema for møtet er rammer og organisering av dette arbeidet.

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, 90 60 69 19.

Det er den politiske styringsgruppen som har det overordnede ansvaret for forhandlingene om en byvekstavtale. Den ledes av statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet I tillegg etableres en administrativ forhandlingsgruppe under ledelse av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vil ivareta de løpende forhandlingene.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet går for to indre korridorer i videre planlegging av E39 Lyngdal vest - Sandnes3.8.2018 12:03Pressemelding

– En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien. Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest - Sandnes, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom