Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Oslo og Akershus – møte i politisk styringsgruppe i Oslo og Akershus

Del

Mandag 7. mai er det kalt inn til første møte i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Møtet finner sted mandag 7. mai kl. 12-14, Ruter, Dronningens gate 40, Oslo.

Til møtet kommer statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen samt ordførere fra Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil også være til stede.

Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Oslo og Akershus skal reforhandles. Tema for møtet er rammer og organisering av dette arbeidet.

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, 90 60 69 19.

Det er den politiske styringsgruppen som har det overordnede ansvaret for forhandlingene om en byvekstavtale. Den ledes av statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet I tillegg etableres en administrativ forhandlingsgruppe under ledelse av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vil ivareta de løpende forhandlingene.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

PRIV TIL RED.: OPPDATERT 22.03 MED KORREKT FV-NR: Fv 17 Folda bru - Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom