Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Oslo og Akershus – møte i politisk styringsgruppe i Oslo og Akershus

Del

Mandag 7. mai er det kalt inn til første møte i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Møtet finner sted mandag 7. mai kl. 12-14, Ruter, Dronningens gate 40, Oslo.

Til møtet kommer statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen samt ordførere fra Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil også være til stede.

Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Oslo og Akershus skal reforhandles. Tema for møtet er rammer og organisering av dette arbeidet.

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, 90 60 69 19.

Det er den politiske styringsgruppen som har det overordnede ansvaret for forhandlingene om en byvekstavtale. Den ledes av statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet I tillegg etableres en administrativ forhandlingsgruppe under ledelse av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vil ivareta de løpende forhandlingene.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja18.10.2018 11:00Pressemelding

- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir mykje av sjømaten frå Troms og Finnmark frakta på dei smale vegane på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegane er i best mogleg stand for dei som brukar den, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statsbudsjettet 2019: Satsinga på samferdsel held fram8.10.2018 10:02Pressemelding

– Regjeringas satsing på samferdsel bind landet tettare saman. Vi byggjer veg og jernbane i eit tempo som aldri før, og vi satsar på teknologi. Gjennom det skaper vi ein enklare kvardag for folk flest, styrkjer næringslivets konkurransekraft, og utvider bu- og arbeidsregionane. Regjeringa foreslår å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom