Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Oslo og Akershus – møte i politisk styringsgruppe i Oslo og Akershus

Del

Mandag 7. mai er det kalt inn til første møte i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Møtet finner sted mandag 7. mai kl. 12-14, Ruter, Dronningens gate 40, Oslo.

Til møtet kommer statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen samt ordførere fra Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil også være til stede.

Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Oslo og Akershus skal reforhandles. Tema for møtet er rammer og organisering av dette arbeidet.

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, 90 60 69 19.

Det er den politiske styringsgruppen som har det overordnede ansvaret for forhandlingene om en byvekstavtale. Den ledes av statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet I tillegg etableres en administrativ forhandlingsgruppe under ledelse av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vil ivareta de løpende forhandlingene.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Vil sikre forbrukarar reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS11.12.2018 10:30Pressemelding

Ei ny forordning frå EU gjer at det vil bli innført maksimalprisregulering av internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. Det er ikkje krav om at Noreg tar inn pristaket før forordninga er formelt innlemma i EØS-avtalen. - Av omsyn til norske forbrukarar foreslår departementet at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Norge frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Road Alliance: Kjemper for norsk transportnæring i Brussel3.12.2018 13:00Pressemelding

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører. Det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse. Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretær Brage Baklien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom