Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Oslo og Akershus – møte i politisk styringsgruppe i Oslo og Akershus

Del

Mandag 7. mai er det kalt inn til første møte i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter møtet.

Møtet finner sted mandag 7. mai kl. 12-14, Ruter, Dronningens gate 40, Oslo.

Til møtet kommer statssekretærene Anders Werp fra Samferdselsdepartementet og Lars Jacob Hiim fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fylkesordfører Anette Solli, byrådsleder Raymond Johansen samt ordførere fra Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Kirsti Slotsvik og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vil også være til stede.

Gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale for Oslo og Akershus skal reforhandles. Tema for møtet er rammer og organisering av dette arbeidet.

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, 90 60 69 19.

Det er den politiske styringsgruppen som har det overordnede ansvaret for forhandlingene om en byvekstavtale. Den ledes av statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet I tillegg etableres en administrativ forhandlingsgruppe under ledelse av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som vil ivareta de løpende forhandlingene.

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statleg tilskot til breibandutbygging: Område med låg breibandkapasitet blir framleis prioriterte15.5.2018 10:48Pressemelding

- Infrastruktur for ekom er like viktig for folk og næringsliv som veg og jernbane. Breibanddekninga i Noreg er generelt svært god, og marknadsaktørane gjer ein viktig jobb for å byggje ut infrastrukturen. Staten bidreg med pengar til breibandutbygging i område der det ikkje er kommersielt lønsamt å byggje ut. Innretninga på tilskotsordninga er no endra slik at fylkeskommunane får meir involvering, men område med låg breibandkapasitet skal framleis bli prioriterte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rv 23 Dagslett–E18: Vil se prosjektet under ett, for å kunne få ned prosjektkostnadene og sikre rasjonell gjennomføring15.5.2018 10:47Pressemelding

Regjeringen foreslår å justere rv 23-prosjektet etter at grunnforholdene på Dagslett-Linnes har vist seg å være mer krevende enn tidligere antatt. Regjeringen vil derfor utvide planarbeidet slik at man nå ser prosjektet i sin helhet frem til E18. Dårlige grunnforhold har medført en kostnadsøkning på nærmere 850 millioner kroner sammenlignet med det som var kjent da Stortinget tidligere behandlet utbygging av veistrekningen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror det er penger å spare på å slå sammen flere parseller til et prosjekt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom