Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: 23. mai får Sirdal kommune nye skredkart

Del

NVE overleverer faresonekart for skred i bratt terreng til Sirdal kommune. Kartleggingen viser at 85 boliger ligger innenfor faresonen for 1000års-skred.

Pressen inviteres til å delta.

Tid: torsdag 23. mai, kl. 12.00
Sted: Sirdal kommune, kommunehuset, Tonstadveien 28.

Kartene gir bedre og mer presis oversikt over skredfaren i kommunen. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. Det er kartlagt utvalgte områder i kommunen.

Kontakter

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef
mobil: 907 52 061

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom