Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Premiere på Bølgen - NVE overvåker 24/7

Del

Spillefilmen Bølgen hadde premiere 27. august. Filmen er basert på scenariet om at Åkneset i Møre og Romsdal kan rase ut og rasere Geiranger og omkringliggende bygder. NVE har ansvaret for å overvåke dette fjellet.

- Vi lever i et land med mye natur og mulige farer knyttet til dette. Det er bra med oppmerksomhet rundt de utfordringer dette gir oss, men det er samtidig viktig å få fram at dette er en spillefilm og ikke virkelighet,uttaler direktør i NVE Per Sanderud. 

- Scenariet i filmen er reelt, men det er ikke realistisk at dette kan skje uten av NVE har varslet i så god tid at befolkningen er evakuert, sier vassdrags- og energidirektøren. Åkneset er veldig godt overvåket og befolkningen kan være trygg på at de vil bli varslet i god tid dersom fjellet raser.

Les mer om hvordan NVE jobber med fjellskredovervåking

http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Overvaking-av-ustabile-fjellparti/

http://www.nve.no/PageFiles/34794/Faktaark%20store%20fjellskred.pdf 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom