Posten Norge

Posten overføres til Næringsdepartementet

Del

Nærings- og fiskeridepartementet overtar fra nyttår eierskapet i Posten Norge, mens Samferdselsdepartementet fortsatt vil ivareta regulatoriske spørsmål.

FOTO: Nils Midtbøen / Posten
FOTO: Nils Midtbøen / Posten

Regjeringen har i en Kongelig resolusjon fredag 9. desember besluttet å overføre forvaltningen av eierskapet i Posten Norge til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

- Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger, opplyser Regjeringen i en pressemelding.

Bakgrunnen er at Stortinget nylig behandlet Stortingsmeldingen «Postsektoren i endring». Denne omhandler store endringer i postmarkedet og bereder grunnen for overføring av eierskapet i Posten.

- Overføringen til NFD er en naturlig konsekvens av at postmarkedet er åpnet for konkurranse. I denne situasjonen er det ryddig å skille rollene som eier av Posten og regulatør av postmarkedet, sier konsernsjef Tone Wille.

Samferdselsdepartementet vil som sektormyndighet fortsatt ha en viktig relasjon til Posten gjennom sin forvaltning av postlovgivningen og ordningen med statlig kjøp av leveringspliktige posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

- Posten har gjennomført en betydelig omstillingsreise i løpet av de siste 15-20 årene og driver i dag sin virksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder. Jeg har respekt for den måten Postens ledelse og de ansatte har håndtert en krevende markedsutvikling med sterkt fallende postmengder som følge av digitaliseringen i samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FOTO: Nils Midtbøen / Posten
FOTO: Nils Midtbøen / Posten
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

23 14 90 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.

Følg saker fra Posten Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Posten Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Posten Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom