Posten Norge

Posten Norge AS med nye tiltak for bedre resultat

Del

Posten Norges resultat (EBITE) i 3. kvartal 2016 ble 157 millioner kroner, som er 2 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor. Det er en krevende markedssituasjon for konsernet med tiltagende fall i brevvolumene og et svakt logistikkmarked. Postens sykefravær fortsetter å gå ned og omdømmet er styrket.

Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Foto: Birger Morken / Posten
Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Foto: Birger Morken / Posten

Driftsinntektene i 3. kvartal var 5 934 millioner kroner, en reduksjon på 1,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Konsernet har hittil i år hatt driftsinntekter på 18 340 millioner kroner, noe som er på nivå med fjoråret. Hittil i år ble EBITE 378 mill. kroner, en nedgang på 94 mill. kroner fra samme periode i fjor.

- Konsernet opplever nå sterkt tiltagende fall i brevvolumene. Vi har kompensert mye av inntektsfallet med store kostnadsbesparende tiltak i 2016, men det er nødvendig å iverksette stadig nye tiltak for å tilpasse oss utviklingen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I årets første ni måneder falt adressert brevvolum med 11,7 prosent i Norge, mens fallet de siste årene har vært på mellom 5 og 8 prosent i året. Bank og finans hadde en nedgang på 24,2 prosent og offentlige avsendere en nedgang på 21,2 prosent hittil i år. I lys av denne utviklingen ble omsetningen i postsegmentet hittil i år 181 mill. kroner svakere enn i 2015 og EBITE ble 87 mill. kroner svakere. Effekt av blant annet kostnadsreduserende tiltak bidro til at postsegmentet i 3. kvartal hadde en EBITE på 112 millioner kroner som var 4 millioner kroner bedre enn i samme kvartal i fjor.

Logistikksegmentet hadde en EBITE på 53 millioner kroner i 3. kvartal, 35 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor. EBITE hittil i år ble 31 mill. kroner, en nedgang på 84 mill. kroner i forhold til tilsvarende periode i 2015. Markedssituasjonen i Norge, Sverige og Danmark var fortsatt krevende og konkurransen presset marginene nedover.

- Det er iverksatt betydelige kostnadstiltak for å tilpasse driften til den svake markedsutviklingen. Vi har tro på at flere at de grepene som nå er tatt, vil gi god effekt på konsernets resultat. For å styrke konkurransekraften på lenger sikt investerer vi betydelig i et nytt logistikknettverk med 18 terminaler i Norge, sier Wille.

Privat netthandel øker og konsernets samlede e-handelsvolum hadde en vekst på 13 prosent hittil i år.

Stadig flere har et godt inntrykk av Posten Norge. På årets omdømmemåling fra Ipsos rykker Posten opp åtte plasser til 14. plass blant store norske bedrifter. 68 prosent har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av Posten. Bring er med i målingen for første gang og rangeres på 13. plass.

I 3. kvartal 2016 var sykefraværet for konsernet 5,7 prosent og var for de siste 12 måneder 5,9 prosent. Det er en forbedring på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

Eli Giske er konstituert som fungerende CFO fra 10. oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Foto: Birger Morken / Posten
Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Foto: Birger Morken / Posten
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

23 14 90 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.

Følg saker fra Posten Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Posten Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Posten Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom