Posten Norge

Posten møter inntektsfall med tiltak

Del

Posten Norge hadde i 1. kvartal et resultat før engangseffekter og nedskrivninger på 18 mill. kroner. En rekke tiltak er iverksatt for å møte eskalerende fall i brevvolumet og lavere inntekter fra logistikkvirksomheten. Samtidig vokser konsernet utenfor Norge og innen e-handel.

Driftsinntektene i 1. kvartal 2016 var 6.199 millioner kroner, som er 1,4 prosent lavere enn i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger (EBITE) var 18 millioner kroner.  

Eskalerende fall i brevvolumene

I 1. kvartal falt adressert brevvolum med 14 prosent i Norge. Dette er det kraftigste fallet i brevvolumet noensinne. Volumet fra de største kundene innen bank og finans hadde en nedgang på 25 prosent sammenlignet med 2015. Postsegmentet hadde i 1. kvartal et resultat (EBITE) på 176 mill. kroner som er 149 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor.

- Resultatet understreker viktigheten av både gjennomførte og planlagte tiltak. Regjeringens forslag om å slå sammen A- og B-post er et viktig og nødvendig neste skritt for å tilpasse servicetilbudet til kundenes endrede bruk av Postens tjenester, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Stortinget skal behandle forslaget om sammenslåing av A- og B-post, og trolig skjer det før sommeren og endringene vil da bli gjennomført i løpet av 2017.

I 1. kvartal 2016 har konsernet kuttet i stabs- og støttefunksjoner, avviklet ordinær postomdeling på lørdager og gjort endringer i landposttjenesten. I tillegg gjennomfører konsernet løpende bemanningstilpasninger.

- Posten har vært tidlig ute og foretatt endringer fortløpende i takt med nye kundebehov. Digitaliseringen av samfunnet gjør at Posten forholder seg til et marked som er helt annerledes enn for få år siden. Svikten i oljeinntektene og ringvirkningene for aktivitetsnivået i norsk økonomi gjør situasjonen ekstra utfordrende for konsernet, sier Mejdell.

Krevende logistikkmarked

Logistikksegmentet hadde i 1. kvartal 2016 et resultat (EBITE) på minus 84 mill. kroner, som var 135 mill. kroner lavere enn samme periode i 2015. Dette er i hovedsak en følge av svakere markedsaktivitet i Norge og glidning mot tjenester med lavere marginer. I tillegg påvirket fallende pakkelønnsomhet og utfordrende markedssituasjon i Sverige og Danmark resultatet i perioden. Det er iverksatt tiltak for å tilpasse kostnadsnivået til det lavere aktivitetsnivået i logistikksegmentet. 

I et utfordrende marked kan konsernet vise til positiv utvikling på flere områder:

  • Privat netthandel fortsetter å øke og hadde en vekst på 4 prosent i 1. kvartal.
  • Leveringskvaliteten for A-post over natt ble 87,1 prosent i 1. kvartal som var 3,2 prosentpoeng høyere enn 1. kvartal 2015 og 2,1 prosentpoeng bedre enn konsesjonskravet.  Øvrige fem konsesjonskrav ble også oppfylt i 1. kvartal.
  • Digipost har fått over 200.000 nye brukere i 1. kvartal 2016 og har om lag 800.000 brukere.  Stadig flere private og offentlige virksomheter sender brev digitalt til norske innbyggere.
  • Sykefraværet for konsernet var 6,5 prosent i 1. kvartal 2016, en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Sykefraværet siste 12 måneder var på 5,9 prosent, som var en nedgang på 0,4 prosentpoeng i forhold til foregående 12 måneders periode.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Konsernsjef Dag Mejdell. FOTO: Posten
Konsernsjef Dag Mejdell. FOTO: Posten
Last ned bilde

Dokumenter

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

23 14 90 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.

Følg saker fra Posten Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Posten Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Posten Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom