Caritas Norge

Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige

Del

I Revidert statsbudsjett foreslås det å styrke tilskuddsordningen Informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere med 4 millioner kroner, til 7,5 millioner. Det stiller Caritas Norge seg svært positive til.

Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige
Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige

– Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi gjør på ressurssenteret vårt. Vi har stor pågang til vår informasjons- og veiledningstjeneste, og en slik styrking av tilskuddsordningen vil bidra svært positivt til å videreutvikle tilbudet vårt til en stadig økende målgruppe, sier Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, leder for Caritas Ressurssenter.

Det er stor etterspørsel etter informasjons- og veiledningstilbudene Caritas har, og i 2017 var det 6.900 som benyttet seg av dette.

Etterlengtet strategisk innsats
Caritas har tidligere etterlyst en sterkere strategisk innsats overfor arbeidsinnvandrere. Mange i denne gruppen har løs tilknytning til norsk arbeids- og samfunnsliv, og trenger bistand både når det gjelder jobb, utdanning, økonomi og juridiske spørsmål.

– Vi har etterspurt en styrking av denne tilskuddsordningen, og en økning på 4 millioner vil utgjøre et betydelig løft, med tanke på de enorme behovene vi ser gjennom Ressurssenter for innvandrere.

– Mange EØS innvandrere står langt fra det norske samfunns- og arbeidsliv fordi de har for dårlig kjennskap til hvordan det fungerer. I tillegg har mange svake eller ingen norskferdigheter, avslutter Ekendahl-Dreyer.

Kontakter

Bilder

Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige
Positivt med økt støtte til integrerings- og veiledningstiltak for frivillige
Last ned bilde

Om Caritas Norge

Caritas Norge
Caritas Norge
Storgata 38
0182 Oslo

+47 23 33 43 60http://www.caritas.no

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Følg saker fra Caritas Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Caritas Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Caritas Norge

Statsbudsjettet 2019: Statsbudsjettet 2019: Savner større innsats mot sult når klimaendringene truer8.10.2018 11:51Pressemelding

Stortinget har bedt regjeringen om å styrke satsingen på matsikkerhet i bistanden. Regjeringen øker støtten til matsikkerhet og klimasmart landbruk med 60 millioner kroner i 2019. Caritas Norge mener støtten er beskjeden sett i forhold til behovene. Støtte til klimarobust jordbruk, kampen mot sult og feilernæring må gis topp prioritet, om ikke svekkes muligheten til å oppnå andre bærekraftmål innenfor Norges satsing på utdanning, helse og jobbskaping.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom