Norges idrettsforbund

Politisk vilje til å satse på idrettsarrangementer

Del

Det er flere positive nyheter i årets hovedfordeling fra Kulturdepartementet til norsk idrett. Aldri har norsk idrett fått et større beløp som følge av overskuddet fra Norsk Tipping. I tillegg viser årets tildeling en politisk vilje til å satse på internasjonale idrettsarrangement i regi av NIFs medlemmer.

Tom Tvedt og Trine Skei Grande. Foto Ole Kristian Strøm / NTB Scanpix
Tom Tvedt og Trine Skei Grande. Foto Ole Kristian Strøm / NTB Scanpix

- Først og fremst er jeg glad for at det fordeles et rekordstort beløp – nesten 2,9 milliarder kroner – til idrettsformål. Dette er et resultat av norsk pengespillpolitikk og enerettsmodellen som norsk idrett stiller seg fullt og helt bak, sier Idrettspresident Tom Tvedt og fortsetter;

- Årets hovedfordeling viser at det tilfaller mer penger til norsk idrett enn noen gang. Vi heier på enerettsmodellen, Norsk Tipping og selskapets ansvarlige spillpolitikk. Vi stiller oss bak regjeringens forslag om reklameforbud fra kommersielle spillaktører som ikke tenker fellesskapets beste, men utelukkende er opptatt av egen profitt. Kulturdepartementet gir hele overskuddet fra Norsk Tipping til frivilligheten og samfunnsnyttige formål, hvor idretten er største tilskuddsmottaker.

For første gang er det satt av over 1,5 milliarder kroner til idrettsanlegg rundt i kommunene. Dette er midler som utløser bygging av mange etterlengtede anlegg som idrettslagene vil få stor nytte av fremover.

- Samtidig er det synd at regjeringen ikke fant rom for å sette av midler til en ekstra satsing på spesielt utvalgte anleggstyper som for eksempel ishaller. En slik satsing er det behov for i årene som kommer, sier Tvedt.

Norges idrettsforbund er gjort oppmerksom på at Regjeringen også har satt av 20 millioner til en prøveordning for tilskudd til større idrettsarrangement innenfor den organiserte idretten.

- Dette er gledelig og viser at vi har fått gjennomslag for vårt ønske om at særforbund skal få bedre rammebetingelser for å gjennomføre idrettsarrangementer i Norge, og hvor et eventuelt overskudd reinvesteres i barne- og ungdomsidretten. Norsk idrett bidrar gjerne i arbeidet for å definere tildelingskriteriene, sier Tvedt.

- Dette er en nødvendig og en viktig utvidelse for å kunne arrangere større mesterskap innenfor mange idretter i Norge. Flere idrettsarrangement bidrar til å øke interessen og rekruttering til idrettene, og vil kunne øke attraktiviteten for fremtidige sponsorer, avslutter Tvedt.

Kontakter

Bilder

Tom Tvedt og Trine Skei Grande. Foto Ole Kristian Strøm / NTB Scanpix
Tom Tvedt og Trine Skei Grande. Foto Ole Kristian Strøm / NTB Scanpix
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom