Frivillighet Norge

Politisk press for full momskompensasjon

Del

Stortingspartiene er enige om momskompensasjon til frivillige, men gapet mellom betalt og tilbakebetalt moms øker hvert år.

Alle partiene støtter du ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Alle partiene støtter du ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

Representanter fra fem partier i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget diskuterte frivillighet på Frivillighet Norges årsmøte onsdag 13. juni.

Kristin Ørmen Johnsen (H), Silje Hjemdal (Frp), Freddy André Øvstegård (SV), Kari Henriksen (A) og Åslaug Sem Jacobsen (Sp) satt i panelet. Politisk analytiker Aslak Bonde ledet debatten, som tok opp momskompensasjon, digitalisering, frivillighetspolitikk og en enklere hverdag for frivillige.

Under debatten skulle panelet svare «ja» eller «nei» på om de støtter ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Alle de fem partiene svarte at de var for denne ambisjonen (bildet). 

I mai la Senterpartiet fram et representantforslag på Stortinget om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

– Vi mener at selv om det er dyrt så er det verdt det. Det er det viktigste politiSke virkemiddelet overfor frivilligheten. Har vi flaks så får vi flertall for dette forslaget på Stortinget og da har ikke regjeringen noe valg, sa Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet under debatten.

Panelet ble spurt om de støtter Senterpartiets representantforslag. SV svarte "ja", AP og FRP var mer tvilende med henholdsvis "tja" og "nja", og Høyre svarte "nei". 

– De andre partiene prioriterer ikke en ordentlig satsing. Et enstemmig storting har vedtatt 100% momskompensasjon, men ordningen svekkes for hvert år som går, sa Freddy André Øvstegård fra SV. 

– Momskompensasjonsordningen er det tverrpolitisk enighet om. Det vi er uenige om er takten og innføringen, sa Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre. 

Gapet mellom betalt moms og tilbakebetalt moms øker hvert år

Etter krav fra frivilligheten opprettet regjeringen i 2009 en etterlengtet ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Momskompensasjon er en veldig god måte å støtte frivilligheten på. Den er ubyråkratisk, når ut til tusenvis av lokale foreninger og er lite styrende for organisasjonenes formål og aktiviteter.

Ordningen kompenserer imidlertid på langt nær all momsen, og andelen som kompenseres har minket tre år på rad

– Selv om både storting og regjering er enige om dette, har vi til gode å se at dette blir fulgt opp i praksis. Regjeringen ser ikke ut til å følge opp Stortingets marsjordre. Gapet mellom hva frivillige organisasjoner betaler i moms og hva de får tilbakebetalt fra staten øker hvert år, og det haster å få på plass en god ordning, sier generalsekretær for Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

– Dette er helt urimelig og vi skal fortsatt jobbe på for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, avslutter Johnsen.

Klare forventninger til frivillighetsmeldingen

Årsmøtet vedtok også en resolusjon om frivillighetens ønsker til ny frivillighetsmelding, herunder en forpliktende plan for hvordan momskompensasjonsordningen skal fullfinansieres. Se resolusjonen her.

Frivillighetsmeldingen blir lansert på Frivillighetens dag den 5. desember 2018. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alle partiene støtter du ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Alle partiene støtter du ambisjonen om fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Panelet var derimot splittet på om de støttet du Senterpartiets representantforslag om rettighetsfesting av 100 prosent merverdiavgiftskompensasjon (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Panelet var derimot splittet på om de støttet du Senterpartiets representantforslag om rettighetsfesting av 100 prosent merverdiavgiftskompensasjon (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet håper de får flertall for forslaget på Stortinget om rettighetsfestet merverdiavgiftskompensasjon (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Åslaug Sem Jacobsen fra Senterpartiet håper de får flertall for forslaget på Stortinget om rettighetsfestet merverdiavgiftskompensasjon (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Politisk analytiker Aslak Bonde ledet debatten på Frivillighet Norges årsmøte på Røde Kors huset den 13. juni 2018
Politisk analytiker Aslak Bonde ledet debatten på Frivillighet Norges årsmøte på Røde Kors huset den 13. juni 2018
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

Frivilligheten vil bruke pengene på beredskap, ikke avgift til staten16.4.2019 13:11:15 CESTPressemelding

I disse dager drar mange av oss til fjells for å stå på ski. Samtidig jobber frivillige for å sikre din og min trygghet i skisporet. De frivillige organisasjonene som organiserer dette avgjørende beredskapsarbeidet betaler i dag moms når de for eksempel kjøper inn en snøscooter. Dette er en avgift kommersielle og offentlige aktører slipper. Frivilligheten hadde hatt større kapasitet hvis de fikk kompensert alle sine utgifter til moms.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom