Nye Veier

Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre

Del

På møte på Broklandsheia 23.januar ble planprogrammet for ny E18 Dørdal – Grimstad fastsatt. Det var styret for det interkommunale plansamarbeidet for de berørte kommunene som fattet vedtaket.

- Dette vedtaket bringer oss et viktig skritt videre i arbeidet med ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Jeg er glad for at vedtaket er enstemmig og at alle kommunene står bak. Som politikere er vårt bidrag å bli enige oss imellom og med Nye Veier om en felles kommunedelplan for hele strekningen. En rask utbygging av en firefelts E18 er det viktigste samfunnsprosjektet i vår region og vår landsdel på lang tid. En helhetlig firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand rykker stadig nærmere, sier Per Kristian Lunden, leder for styret i det interkommunale plansamarbeidet.

- Med dette vedtaket håper jeg at vi har lagt grunnlaget for å starte bygging av den resterende strekningen fra Dørdal og vestover allerede i 2020. Da kan hele veien stå ferdig i 2024-25. Vi får en bedre, tryggere og mer behagelig vei som utvider bo- og arbeidsmarkedene våre. Vi får et nærområde med flere arbeidsplasser innenfor en kjøreavstand på 45-50 minutter. Næringslivet får også en helt annet rekkevidde siden området for konkurranse, samarbeid og utvikling av kompetanse utvides betraktelig, sier Lunden.

I vedtaket slår styret fast at de fortsatt mener at østre korridor utenom Brokelandsheia er uaktuell. - Vi tar til etterretning at Nye Veier ønsker korridoren utredet for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. Styret forventer imidlertid at ytre korridor tas ut som alternativ før planforslaget legges ut til offentlig høring, sier Lunden.

Planprogrammet som ble vedtatt i dag fastslår hvilke korridorer som skal vurderes videre i konsekvensutredningen. Dette skal igjen munne ut i en kommunedelplan som skal være ferdig behandlet i de berørte kommunene innen august 2019. 

Det formelle vedtaket lyder: Forslag til Planprogram, revidert 23.01.2019 (vedlagt saken) fastsettes i hht plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 samt KU-forskriften § 16, og legges til grunn for konsekvensutredning av kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad. Styret vedtok også at videre planlegging må E18 og Fylkesveg 416 fra E18 til Risør sentrum sees i sammenheng. 

Følgende kommuner inngår i det interkommunale plansamarbeidet:

Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer20.8.2019 17:13:51 CESTPressemelding

Nye Veier har funnet en ny smart løsning som ikke har vært foreslått tidligere for E6-strekningen Storhove – Øyer. I planforslaget foreslår Nye Veier firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen, mellomlang tunnel forbi Fåberg og flytting av Ensbykrysset til Midtskog. Positive vedtak i kommunene nå, som følger Nye Veiers anbefaling, vil kunne sikre byggestart på Storhove høsten 2020.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom