Nye Veier

Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

Del

Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme.

Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme. Rådgivergruppen skal legge fram forslag til en eller flere anbefalte korridorer. Det vil si et bredere geografisk område enn en trasé eller en vei. 

- Det er stor interesse for arbeidet med ny E18 fra Dørdal til Grimstad. I disse dager pågår kvalitetssikring av dokumenter som skal følge planprogrammet. Den 28. september skal styret for det interkommunale plansamarbeidet fatte vedtak om å legge ut forslag til planprogram til offentlig høring. I midten av oktober er det planlagt informasjonsmøter i alle de berørte kommunene. Jeg håper at alle interesserte deltar på informasjonsmøtene, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Risør. 

Et planprogram er et formelt dokument som skal ut på offentlig høring. I planprogrammet er det beskrevet hvordan man skal jobbe videre fram til endelig kommunedelplan. I planprogrammet skal det beskrives hvilke tema som skal utredes videre. Det dreier seg om konsekvensene veien har for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, hva det koster å bygge ut ny E18, miljø, reduksjon i reisetid og ulykker, naturmangfold, kulturarv, friluftsliv, by- og bygdeliv og annet. Et av dokumentene som følger planprogrammet er det som kalles silingsrapport. I silingsrapporten kan man sette seg inn i faglige vurderinger og begrunnelse for hvilke korridorer som er silt bort og hvilke som skal utredes videre. Innenfor det avgrensede planområdet i kommunedelplanen vil framtidig E18 trasé utredes og reguleres. Det som bestemmes i kommunedelplanarbeidet er hvilket areal som skal settes av til framtidig E18. Selve utformingen av veilinjen skjer i neste planfase da det skal lages en reguleringsplan.

- Etter at styret for det interkommunale plansamarbeidet har lagt fram planprogrammet til offentlig høring blir det en seks ukers høringsperiode. Jeg oppfordrer alle interesserte til å komme med innspill gjerne via den digitale Medvirkningsportalen som er etablert for prosjektet. Videre prosess er da at innspillene og merknadene til planprogrammet skal vurderes. I midten av januar er planen at styret skal vedta planprogrammet, avslutter Lunden. 

Nye Veier er tiltakshaver og gjennomfører planarbeidet i samarbeid med rådgivergruppen Asplan Viak/Rambøll.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom