Petoro AS

Petoros resultat 1. kvartal 2018 - Sterkeste start på året siden 2014

Del

Netto kontantstrøm fra Petoro var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Petoro går nå inn i en spennende periode med historisk høy prosjektaktivitet.

- Norsk sokkel er nå svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet til å vise at vi takler oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
- Norsk sokkel er nå svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet til å vise at vi takler oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

2018 blir et godt år for oljebransjen, og optimismen er tilbake i norsk industri. NHOs kvartalsrapport viser at oljeleverandørbedriftene ser mest positivt på framtiden, og NHO har oppjustert prognosen for investeringsvekst fra 1 til 7 prosent. - Dette er gledelig. Nå må vi takle oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen. - Norsk sokkel er svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet. Vi må jobbe hardt for å effektivisere ytterligere, og slik unngå den kostnadsveksten oljeindustrien får i hver oppgangsperiode. Her mener jeg at den pågående digitale utviklingen er det viktigste virkemiddelet for ytterligere å øke konkurransekraften både i nye prosjekter og på felt i drift, sier Moen.

Nye løsninger
Det er en betydelig innsats i dag blant oljeselskap og leverandører på teknologisiden for å utvikle nye løsninger. Dette er positivt. Petoro mener at de største risikoene er knyttet til mangel på data og ubalanse mellom teknologi og arbeidsprosesser, samt grensesnitt mot leverandørene. Kontraktsformatene må bidra til en kontinuerlig forbedringsinnsats både hos leverandører og operatører. – Vi vil fortsatt være engasjerte i lisensene for å bidra til at operatørenes ambisjoner lykkes gjennom konkrete tiltak. Samtidig utvikles det stadig nye teknologimuligheter, noe som innebærer at digitalisering av bransjen ikke er et prosjekt, men en kontinuerlig prosess, understreker Moen.

Historisk høy prosjektaktivitet
Flere av Petoros prosjekter er i ferd med å ferdigstilles og skal nå offshore for klargjøring til produksjon. Dette gjelder både Martin Linge og første fase av Johan Sverdrup. Johan Sverdrup er et godt eksempel på at vi har klart å kutte kostnader gjennom effektivisering og forenkling. – Vi ser fram til å følge utviklingen på Johan Sverdrup når Statoil for første gang sender ansatte offshore for å sammenstille og klargjøre feltsenteret for produksjon sent neste år, sier Grethe Moen.

Flere spennende brønner skal bores i sommer. Det er essensielt å fylle på med nye funn, og da trengs det flere letebrønner for å sikre suksess framover. - Det blir få store prosjekter på norsk sokkel etter 2022 hvis vi ikke lykkes med letingen framover. Vi håper at 2018 blir et godt funn-år, sier Moen.  

Bedring i HMS-resultat
Den positive utviklingen i HMS-resultatene i 2017 fortsetter i 2018. Likevel har vi fremdeles for mange alvorlige hendelser. For første gang siden 2011, ble det i april i år lagt fram en stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel. I meldingen pekes det på viktige områder partene må arbeide videre med; læring fra hendelser, partssamarbeid, digitalisering og arbeidsmiljø. Petoro jobber aktivt som partner i lisensene for å følge opp HMS-resultatene gjennom påse-plikten. Dette er også en sentral faktor for å øke konkurransekraften til norsk sokkel.


Resultatet 1. kvartal
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første kvartal 32,5 milliarder kroner, en økning på 19 prosent fra samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på olje og gass.

Samlet olje- og gassproduksjon hittil var 1,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 47 000 fat/dag eller 4 prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere oljeproduksjon. Dette kommer hovedsakelig som en konsekvens av naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner på modne felt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Norsk sokkel er nå svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet til å vise at vi takler oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
- Norsk sokkel er nå svært konkurransedyktig og dette gir oss en historisk mulighet til å vise at vi takler oppturen minst like godt som vi taklet nedturen, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
Last ned bilde
Modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftes på plass. Den første av fire plattformer på gigantfeltet ute i Nordsjøen er nå installert.
Modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftes på plass. Den første av fire plattformer på gigantfeltet ute i Nordsjøen er nå installert.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

Årsresultat SDØE: Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye7.3.2019 10:00:00 CETPressemelding

Petoro leverte 120 milliarder kroner til staten i 2018. Dette er 33 milliarder mer enn i 2017, og er et av de beste årene i Petoros historie. - Norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge. De siste årene har vi modnet fram robuste prosjekter som er konkurransedyktige selv med store prissvingninger. Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.

Petoros resultat 1. halvår 2018 - Mulighetsrommet på norsk sokkel er stort2.8.2018 10:00:00 CESTPressemelding

Den positive utviklingen på norsk sokkel fortsetter. Petoro kunne første halvår 2018 levere hele 56 milliarder kroner til statskassen. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til samme periode i fjor. - Skal inntektene fortsatt holdes høye må innovasjonsdrivet i bransjen bli enda sterkere, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen, og legger til at vi må hele tiden være oppmerksomme på og legge til rette for økt teknologiutvikling.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom