Virke

Pensjonsopprydning lover godt for ideelles fremtid

Del

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) gir regjeringen oppløftende signaler om at de vil følge opp Hippe-utvalget som beskrev løsninger på de historiske pensjonsforpliktelsene, og hvordan det offentlige kan og bør ta ansvar for disse. – Det er samtidig viktig at Stortinget konkluderer tydeligere enn hva regjeringen legger opp til, slik at ideell sektor kan få god trygghet for videre drift, sier direktør Inger Helene Venås i Virke Ideell.

Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell mener mener pensjonsopprydningen i det reviderte nasjonalbudsjettet lover godt for ideell sektor.
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell mener mener pensjonsopprydningen i det reviderte nasjonalbudsjettet lover godt for ideell sektor.

 Statsstøtteregleverket

Hippe-utvalget konkluderte med at en kompensasjon ikke vil omfattes av reglene om offentlig støtte. Regjeringen er nå i dialog med ESA om dette, og slår fast at en ordning ikke bør iverksettes før den en høy grad av rettslig sikkerhet rundt ordningen. Virke er enig i dette. – Stortinget kan likevel klart formulere løsningene de ønsker. Konklusjonene i Hippeutvalget er grundig utredet og begrunnet og Difi har i sin nye veileder om offentlig anskaffelser av helse- og sosialtjenester i sitt kapittel om statsstøtte på flere punkter bygget på de samme vurderinger som Hippe-utvalget, sier Venås på samtidig som hun understreker at tempoet i saken holdes oppe.

De konkrete forslagene

– Sjeldent har vi sett en viktigere sak for ideell sektor. Vi står i fare for å miste unike tilbud om ikke utvalgets anbefalinger følges opp. Regjeringen signaliserer at en ordning først kan innføres fra 2019. Det har Virke forståelse for. Det som nå er viktig er at Stortinget bekrefter selve det prinsipielle grunnlaget, at utgiftene er et statlig ansvar, sier Venås. Virke peker også på betydningen av at selve skjæringspunktet slås fast allerede nå, det skaper trygghet for videre drift. Skjæringspunktet bør være 2019 eller senere. Det er skjæringspunktet nærmest i tid som faktisk løser saken, og som gir ideelle mer likeverdige rammevilkår med offentlige og kommersielle aktører, sier Venås.

Fase to

Virke understreker også at oppfølgingen av Hippe-utvalget kun er første fase i dette viktige arbeidet. Hippe har kun sett på helse- og sosial etter avtale med staten. Problemstillingen gjelder mange flere. Løsningen på statlig nivå vil legge føringer på fremtidige løsninger på kommunenivå og i andre bransjer som for eksempel utdanning. Stortinget bør derfor i sitt arbeid be regjeringen komme tilbake med en skisse til hvordan arbeidets fase to kan gjennomføres når de legger frem videre detaljer i statsbudsjettet for 2018, ber Venås om.

– Ideell sektor skal vokse, det har nylig Stortinget vedtatt. Saken må løses på en god måte for at sektoren kan vokse og ta økt ansvar i fremtiden, det er et avgjørende utgangspunkt, avslutter Venås. 

Kontakter

Bilder

Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell mener mener pensjonsopprydningen i det reviderte nasjonalbudsjettet lover godt for ideell sektor.
Inger Helene Venås, direktør i Virke ideell mener mener pensjonsopprydningen i det reviderte nasjonalbudsjettet lover godt for ideell sektor.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 20 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom