Parat

Parats syn på nye arbeidstidsbestemmelser

Del

Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener Arbeidstidsutvalgets forslag vil føre til dramatiske endringer av arbeidsmiljølovens funksjon, samtidig som forslaget også vil gripe inn i tre-partssamarbeidet – selv om utvalget selv mener noe annet.

Arbeidstidsutvalget sier de anerkjenner arbeidsmiljøloven som vernelov og at de ikke vil innføre endringer som kan gi utilsiktede konsekvenser.

– Vi er imidlertid bekymret og tror ikke utvalget har sett at summen av de relativt beskjedne forslagene som er fremmet vil føre til dramatiske endringer. Konsekvens er at arbeidsgivers styringsrett over arbeidstakernes arbeidstid forsterkes. Langt flere arbeidstakere vil oppleve mer ubekvem arbeidstid og et redusert skille mellom arbeidstid og fritid som følge av forslaget og mange midlertidig ansatte vil vegre seg mot å si i fra, sier Einan.

Positiv til større fleksibilitet

Han sier imidlertid at Parat kan være positive til å etablere en ny gruppe arbeidstakere som plasseres inn mellom de som i dag har en særlig uavhengig stilling og ordinære arbeidstakere.

– Parat ser at arbeidslivet er i endring. Den teknologiske utviklingen legger til rette for at arbeid kan organiseres på andre måter enn før, men det er avgjørende at fleksibilitet skjer både på arbeidstakers og arbeidsgivers premisser. Endringer i arbeidsmiljøloven som forskyver maktbalansen i arbeidsgivers favør er uakseptabelt, sier Einan.

Parats nestleder sier at rammene for en eventuelt ny gruppe arbeidstakere må avklares, enten gjennom lov eller avtale mellom partene, og denne avklaringen må ikke ensidig overlates til individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Dersom dette overlates til et privat avtaleforhold mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker vil i praksis partssamarbeidet og tariffavtalens betydning bli vesentlig redusert, samtidig som vi kan risikere at arbeidsgivere setter tilbud om jobb opp mot aksept av uheldig arbeidstid, sier Einan.

Et forslag basert på arbeidsgivers premisser

Han mener summen av dagens gruppe med arbeidstakere med særlig uavhengig stilling og en eventuell ny mellomgruppe vil bli betydelig høyere enn det antallet som i dag har en særlig uavhengig stilling.

– Vi må samtidig kreve en grundig gjennomgang, og rydde opp i bruken av særlig uavhengige stillinger som vi vet er unormalt høyt. Dette i kombinasjon med de andre forslagene fra utvalget, der man vil endre lovverket knyttet til skift- og turnusordninger vil utvalgets forslag utelukkende tilfredsstille arbeidsgivernes behov, mens arbeidstakerne vil oppleve mer ubekvem arbeidstid og skille mellom arbeidstid og fritid blir borte, sier Einan.

Parat avviser ikke tilpasninger innenfor de ytre rammene i arbeidsmiljøloven som var gjeldende inntil lovendringene våren 2015, men understreker at arbeidstidsordninger og overtidsordninger ikke må være i strid med helse og sikkerhetshensyn.

– Hensikten med større lokal fleksibilitet må ikke bli slik at de som jobber uforsvarlig mye skal få fortsette uhemmet med dette. Men vi er positive til større grad av lokalt tilpassede arbeidstidsordninger. Den lokalt tillitsvalgtes rolle og medvirkning må i den forbindelse styrkes slik at utilsiktede konsekvenser av økt fleksibilitet motvirkes, sier Einan.

Konsekvensene må utredes 

Arbeidstidsutvalget foreslår at arbeidsgivere skal få en sterkere styring over konsentrasjonen og fordelingen av arbeidstiden.

– Her mener Parat det er tre elementer som må belyses. Det første som må utredes er hvilken konsekvens dette forslaget vil få for partssamarbeidet og tariffavtalenes betydning. Det andre er hvordan arbeidstakerne eventuelt skal kompenseres for mer ubekvem arbeidstid. Det tredje hvilken konsekvens økt konsentrasjon av arbeidstid, over kortere tidsrom, vil ha for arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, sier Einan.

Nøkkelord

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom