Parat

Parat etterlyser mer penger til justissektoren

Del

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, er glad for at det er bevilget friske midler til justissektoren, men sier beløpet må økes betydelig. Han etterlyser samtidig midler til IKT i domstolene og til arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

Skjæggerud mener økte bevilgninger til modernisering og effektivisering av offentlig sektor er helt nødvendig.

– 100 friske millioner til modernisering av politiets IKT-systemer på statsbudsjettet er positivt. Samtidig er det et betydelig behov for å ta igjen teknisk etterslep og understøtte moderniseringen av arbeidsprosesser og metoder. Dagens bevilgning gir ikke politidistriktene nødvendig handlingsrom og gir ikke rom for nødvendige investeringer. Vi opplever samtidig ansettelsesstopp av sivile stillinger i politiet, noe som også går utover effektiviteten, sier Parat-lederen.

Økt effektivitet i det offentlige

Regjeringen vil endre IKT-satsingen i politiet ved å satse på flere mindre prosjekter, slik at man raskere kan realisere ny funksjonalitet, kombinert med at den samlede risikoen reduseres.

– Parat skulle gjerne sett at man hadde gått noe raskere fram. Det er viktig er at man satser målrettet og at bevilgningene til IKT økes vesentlig i årene fremover, sier Skjæggerud.

Han mener også vi er avhengig av å få til en mer effektiv justissektor.

– Vi må få redusert tiden fra ferdig etterforskning til en sak kommer opp for domstolen – og videre til en straffedømt faktisk starter sin soning. For å lykkes her må domstolsadministrasjonen tilføres mer midler til IKT-satsing enn hva som er foreslått i statsbudsjettet, sier Skjæggerud.

Etterlyser mer penger til kamp mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår at det bevilges ti millioner kroner til en styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet.

– Etter Parats vurdering har Arbeidstilsynet behov for større bevilgninger i tillegg til at

politi og påtalemyndighet også bør få stryket sine ressurser på dette området, sier Skjæggerud.

Parat-lederen er glad for at det legges opp til et tett og godt myndighetssamarbeid mellom ulike offentlige etater for å samordne kampen mot organisert kriminalitet.

– Det er samtidig viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser slik at man oppnår effektiv samordning i praksis på dette området, sier Skjæggerud.

Nøkkelord

Kontakter

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom