Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Palmehelgen byr på gule snøskredvarsler og faregrad 2-moderat i fjellet.

Del

Det går mot påske og snøskredfaren er 2-moderat (gul farge) i alle varslingsregionene våre. Det innebærer at det er lokalt ustabile forhold i fjellet og du som skiløper bør sette deg inn i hvor du kan ferdes for å unngå skredproblemene. - Det er ulike problemer vi har å hanskes med rundt om i landet, så les de ulike varslene på varsom.no og sett deg inn i hva de ulike skredproblemene betyr, sier vaktleder Karsten Müller i snøskredvarslingen.

I Nord-Norge har snødekket nå frosset til og stabilisert seg etter mildvær og regn opp til 800-1000 moh tidligere i uka. Snøbyger stedvis kombinert med frisk bris fører til noen ferske nysnøflak i leheng, men generelt kreves det nå stor tilleggsbelastning for å løse ut skred i fokksnøen/nysnøen.

Vaktleder Karsten Müller i Snøskredvarslingen ber særlig de som kjører snøskuter å huske på at en snøskuter er et eksempel på stor tilleggsbelastning. -I tillegg til at vekten av en snøskuter kan utløse skred i fokksnøen, er det vanskeligere å få med seg alarmtegn i naturen som skytende sprekker og drønn i snødekket når man sitter på en snøskuter i full fart.

Fra sent lørdag vil vind og nedbør føre til snøtransport og noe mer ustabile forhold i Nordlandsregionene. I Helgeland ventes det mest nedbør. Her kan det forekomme enkelte naturlig utløste våte snøskred i fjellet.

Vestlandet og Nord-Vestlandet fikk de påfyll av nysnø midt i uken som ble avløst av mildvær og regnvær i lavere fjellområder. I høyfjellet har vind og snø lagt opp ustabile flak av fokksnø som kan løses ut av en enkelt skiløper.

-Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng, og unngå ferdsel i/ved terrengfeller er det klare rådet fra vaktleder Müller.

 I regionene våre på Østlandet har de også fått påfyll av snø, som er fraktet til østvendte leområder over skoggrensen. Her har snøen også bundet seg til flak som kan løses ut av en enkelt skiløper. Under laget med fokksnø ligger et gammel lag av snø som har blitt påvirket av varme og regn i flere omganger. Dette gamle laget vurderes som generelt stabilt. Vær forøvrig oppmerksom på solinnstråling i bratte heng og skavler som brekke på grunn av sol og høye temperaturer.

Kaldt vær og til dels kraftig vind fra øst har preget varslingsregionen vår på Svalbard den siste perioden. Det finnes nylig vindtransportert snø i vestvendte leområder som kan påvirkes med liten tilleggsbelastning. De vedvarende svake lagene i snødekket må det generelt mer til for å kunne påvirke, slik som en snøscooter. Vær oppmerksom på skavlbrekk der sola står på.

- Husk å lese oppdaterte snøskredvarsler på varsom.no før du legger ut på tur, velg tur etter evne og husk at skiturene også kan nytes i terreng som ikke er fullt så bratt, er det siste rådet fra Müller.

Fra Snøskredvarslingen i Norge | Norwegian Avalanche Centre | www.varsom.no | www.regobs.no | snoskredvarsling@nve.no | +47 48 88 01 00 |

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom