Fafo

På tide med et veiskille i integreringspolitikken?

Del

Etter mer enn 10 år med introduksjonsprogram er det mye som fungerer godt, men også viktige ting som ikke er på plass. Innvandrere uten grunnutdanning får ikke den hjelpen som trengs for å komme seg ut i arbeidslivet, viser en ny Fafo-rapport.

I dag får statsråd Sylvi Listhaug overlevert rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?" Fafo har evaluert organisering, tiltak og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen for nyankomne innvandrere.

Kommunene er pålagt å tilby individuelt tilrettelagt opplæring, og innvandrere har plikt til å delta i den. Over 20 prosent av kommunene mangler heldagstilbud til deltakerne, og mer enn 15 prosent oppfyller ikke kravet om at programmet skal være helårlig. Det er også store variasjoner mellom kommunene i hva slags opplæring som tilbys, både innenfor rammen av introduksjonsprogram og norskopplæring.

Blant deltakerne i introduksjonsprogrammet er det bare fire av ti som består norskprøve. Innvandrernes alder, tidligere utdanning, kjønn og landbakgrunn har stor betydning for overgang til arbeid og utdanning.

Hva virker? I norskopplæringen er det effekter av gode samarbeidsrelasjoner med sentrale aktører, bredde i tiltakene og høy formell kompetanse hos lærerne. I introduksjonsprogrammet henger gode resultater blant annet sammen med heldagsprogram, brukermedvirkning og tett oppfølging, samt arbeidsretting av programmet.

Mange kommuner har mye å gå på for å få dette på plass. I tillegg varierer kvaliteten på tiltakene mellom kommunene. Praksis i seg selv fører ikke til formell kompetanse. Det er gjort forsøk med opplæring som gir formell kompetanse til personer som mangler grunnskole, med gode resultater. Dette er imidlertid vanskelig å få til for voksne deltakere som raskt har behov for inntekt. På små steder er det heller ikke lett å gi individuelt tilrettelagt undervisning. Mange kommuner sliter dessuten med manglende samarbeid i forbindelse med videregående opplæring eller høyere utdanning.

Om lovens formål er oppfylt vil i noen grad bli en diskusjon om glasset er halvtomt eller halvfullt, skriver forskerne Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten. I studien har de fulgt tre grupper med deltakere i introduksjonsordningen, fra 2007, 2009 og 2011. I tillegg er det gjennomført fire spørreundersøkelser, besøk i seks kommuner og en brukerundersøkelse.

Rapporten presenteres på en Fafo-frokost i morgen tidlig.

Nøkkelord

Kontakter

Anne Britt Djuve, 959 67 244
Hanne C. Kavli, 400 67 739

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom