Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Finnmark

Del

NVE har ilagt Pasvik Kraft AS et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på krav om minstevannføring i Kongsfjordelva 5.-6. april 2014, og for brudd på kompetansekravet i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

- Vi ser spesielt alvorlig på dette siden det dreier seg om et nasjonalt laksevassdrag, sier seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Øyvind Leirset.

Fylkesmannen i Finnmark varslet
Fredag 8.4.2014 fikk NVE telefon fra Fylkesmannen i Finnmark om at det ikke ble sluppet vann fra Kongsfjord kraftstasjon. NVE kontaktet Pasvik Kraft som bekreftet problemer med å slippe tilstrekkelig minstevannføring de foregående dagene.

Kraftstasjonen på Kongsfjord stoppet klokken fem om morgenen lørdag 5. 4., trolig grunnet storm og utfall av linjen fra kraftverket. Når kraftstasjonen stopper skal forbislippingsventilen åpnes slik at det slippes minstevannføring vassdraget, men dette skjedde ikke denne morgenen.

Veien opp til Kongsfjord kraftstasjon var stengt for ferdsel frem til ettermiddagen søndag 6. april, men Pasvik Kraft fikk ordnet med privat transport opp for å komme seg opp til kraftverket lørdag kveld. Det viste seg å være vanskelig å åpne den automatiserte omløpsventilen, og først klokken to søndag 6. april ble forbislippingsventilen åpnet av personell fra Kirkenes.

Brudd på konsesjon og internkontrollforskrift
NVE mener overtredelsen er grov fordi Pasvik Kraft ikke slapp minstevannføring i en periode på 32 timer, og anser det som alvorlig at dette skjer i Kongsfjordelva som er et nasjonalt laksevassdrag. Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse.

NVE mener Pasvik Kraft AS burde hatt tilsynspersonell tilgjengelig som kunne åpnet forbislippingsventilen på et tidligere tidspunkt, og at det ikke er tilstrekkelig å ha denne kompetansen stasjonert i Kirkenes.

Undersøkelser i ettertid fastslår at hendelsen ikke har hatt fatale følger for laksestammen i Kongsfjord, selv om den aktuelle skaden ikke kan fastsettes. NVE anser likevel at det potensielle skadeomfanget som stort ved en slik hendelse og legger det til grunn ved vurdering av reaksjon.
 
- Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon. NVE har siden 2010 gitt 20 overtredelsesgebyr for bygging og drift av vannkraftanlegg. Ved fastsetting av gebyret tas det blant annet hensyn til grovheten i overtredelsen, skadevirkning, økonomisk gevinst og selskapets økonomi, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.
 
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Øyvind Leirset, tlf. 400 69 495
Overingeniør Kjetil Greiner Solberg, tlf. 918 61 724

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom