Nærings- og fiskeridepartementet

Overtredelsesgebyr også for brudd på deltakerloven

Del

Regjeringen åpner for bruk av overtredelsesgebyr også ved brudd på deltakerloven.

Det er i statsråd i dag vedtatt forskriftsendringer som åpner for bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på deltakerloven. Tidligere har bare brudd på havressursloven vært sanksjonert med overtredelsesgebyr. Vedtaket er en oppfølging av tidligere lovvedtak i Stortinget om innføring av overtredelsesgebyr ved brudd på deltakerloven.

-   Dagens forskriftsendringer betyr at næringsaktører som begår mindre overtredelser av deltakerloven ikke lenger risikerer politianmeldelse og straffeforfølgning. Saksbehandlingen blir også enklere og mindre ressurskrevende, til beste for både næring og forvaltning. Ved grovere regelbrudd, vil politianmeldelse og straffeforfølging være den aktuelle reaksjonsformen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Taket på overtredelsesgebyr vil fortsatt være 100 000 kroner. Ved brudd på torsketrålernes leveringsplikt vil det gjelde et høyere tak for overtredelsesgebyr, på 3 millioner kroner pr. leveringspliktig torsketråler pr. år. Dette skyldes at overtredelsesgebyr i slike saker vil være et alternativ til tilbakekall av fisketillatelse. Tilbakekall har imidlertid vært en uegnet reaksjonsform ved brudd på leveringsplikten fordi også uskyldige tredjeparter kan rammes av stopp i fiske for leveringspliktig rederi. For at overtredelsesgebyr skal kunne fungere som et godt alternativ til midlertidig tilbakekall ved brudd på leveringsplikten, har en derfor satt taket på overtredelsesgebyr betydelig høyere enn i andre saker.

Nøkkelord

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom