GlobeNewswire

Överskott för staten i augusti 2019

Dela

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 30,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 25,7 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än väntat var den främsta orsaken till prognosavvikelsen.

Det primära saldot blev 3,4 miljarder kronor högre än beräknat. I huvudsak förklaras skillnaden av att skatteinkomsterna var 5 miljarder kronor högre än prognos, främst beroende av större kompletterande skatteinbetalningar än väntat. Samtidigt var utbetalningarna från Skolverket och Kammarkollegiet högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Högre inlåning från Pensionsmyndigheten är den främsta förklaringen till avvikelsen från prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2019 visade statens betalningar ett överskott på 103,9 miljarder kronor. I överskottet ingår motsvarande 42,7 miljarder kronor för lån i utländsk valuta som Riksbanken återbetalt till Riksgälden.

Statsskulden uppgick till 1 073 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september 2019 publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Kontakt

Elin Stenbacka, makroekonom, 08 613 45 99
Pressfunktionen, 08 613 47 01Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)    
  Utfall augusti Prognos augusti Differens augusti Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Nettolånebehov -30 072 -25 691 -4 381 1 311 -103 924
Primärt saldo3 -24 565 -21 173 -3 392 982 -79 144
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -5 625 -3 825 -1 800 -785 -45 920
Räntor på statsskulden 119 -693 812 1 114 21 140
  - Ränta på lån i svenska kronor -424 -703 279 1 214 16 525
  - Ränta på lån i utländsk valuta -106 -32 -74 -88 -517
  - Realiserade valutakursdifferenser 649 42 607 -13 5 131
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2019).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.      
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade17.9.2019 16:56:00 CESTPress release

Oslo, 17 September 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,800,000 own shares at an average price of NOK 14.3560 per share. Following this transaction, DNO holds 45,000,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Vostok Emerging Finance investerar i Xerpa, brasiliens ledande HR-plattform och löneutjämningsprodukt.17.9.2019 15:00:00 CESTPressemelding

Stockholm, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vostok Emerging Finance (“VEF”) meddelade idag att bolaget har investerat 8.5 MUSD i Xerpa, brasiliens ledande HR-plattform och leverantör av Xerpay, bolagets löneutjämningsprodukt. VEF ledde Serie B-finansieringsrundan om totalt 13 MUSD, i vilken även Founders Fund (den första institutionella investeraren i Facebook and SpaceX) ledd av Peter Thiel, en av PayPals grundare, deltog tillsammans med de befintliga investerarna Kaszek Ventures, Redpoint e.ventures och QED. Genom denna investering äger VEF en minoritetspost och har styrelserepresentation i bolaget. Xerpa’s löneutjämningsprodukt, Xerpay, ger löntagare åtkomst till sin redan intjänade lön, omgående och vid vilken tidpunkt som helst, likt Wafestream i Storbritannien. Brasilien har länge lidit av några av världens högsta räntor, låg andel finansiellt inkluderade individer och 60% av arbetstagarna kämpar för att få lönen att räcka månaden ut. Genom Xerpay får löntagare omedelbar finans

Vostok Emerging Finance invests into Xerpa, Brazil’s leading HR platform and salary-on-demand provider.17.9.2019 15:00:00 CESTPress release

Stockholm, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vostok Emerging Finance (“VEF”) announces its USD 8.5 mln investment into leading Brazilian HR platform and salary-on-demand provider, Xerpa. VEF led a broader Series B investment round of USD 13 mln and is joined by Founders Fund (the first institutional investor in Facebook and SpaceX) led by Peter Thiel, one of the founders of PayPal, alongside existing investors, Kaszek Ventures, Redpoint e.ventures and QED. Post the transaction VEF holds a minority stake and board representation in the company. Xerpa’s salary-on-demand product, Xerpay, allows employees to access their already earned wages, instantly and at any time, similar to Wagestream in the UK. Brazil has long suffered from some of the highest interest rates globally, poor financial inclusion and 60% of workers struggle to make their paycheck last the month. Through Xerpay, employees gain instant financial security and thus can avoid the cumulative spiral of debt, defaults and pena

Prosafe SE: Mandatory notification of trade17.9.2019 14:38:00 CESTPress release

Jesper K. Andresen, Chief Executive Officer, has on 17 September 2019 purchased 51,591 shares in Prosafe SE at an average price of NOK 9.602 per share. Following the transaction, Jesper K. Andresen owns 84,067 shares in Prosafe SE. Prosafe is a leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. The Company is listed on the Oslo Stock Exchange with ticker code PRS. For more information, please refer to www.prosafe.com Stavanger, 17 September 2019 Prosafe SE For further information, please contact: Jesper K. Andresen, CEO Phone: +47 51 65 24 30 / +47 907 65 155 Stig H. Christiansen, Deputy CEO and CFO Phone: +47 51 64 25 17 / +47 478 07 813 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Sampo plc: Managers’ Transactions (Martinsen)17.9.2019 14:35:00 CESTPress release

SAMPO PLC MANAGERS’ TRANSACTIONS 17 September 2019 at 3:35 pm Sampo plc: Managers’ Transactions (Martinsen) Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation. Shares have been acquired in accordance with terms and conditions of the long-term incentive scheme 2014. ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Martinsen, Ivar Position: Other senior manager Issuer: Sampo plc LEI: 743700UF3RL386WIDA22 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 743700UF3RL386WIDA22_20190917122147_10 ____________________________________________ Transaction date: 2019-09-13 Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Instrument type: SHARE ISIN: FI0009003305 Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE OR REMUNERATION Transaction details (1): Volume: 1,770 Unit price: 38.1824 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 1,770 Volume weighted average price: 38.1824 EU