Norsk Friluftsliv

Overraskende funn i ny rapport: Folkehelse lite lønnsomt for kommunene

Del

En ny rapport fra Vista Analyse viser at folkehelsearbeid gir store samfunnsøkonomiske gevinster, men kun snaut fire prosent kommer kommunene til nytte. Rapporten viser også at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året.

DYRT: Vista Analyses rapport viser at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
DYRT: Vista Analyses rapport viser at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv

Mens samfunnet vil spare store summer på økt satsning på folkehelse, vil bare en brøkdel av summen komme kommunene til nytte.

Det viser en ny rapport fra Vista Analyse.

- De galopperende helseutgiftene vil uten tvil være blant regjeringens største utfordringer framover, og vil bremse vekst på andre samfunnsområder. Vista Analyse sine funn er svært alvorlige, fordi kommunene har en sentral rolle i å oppfylle Stortingets mål om en friskere befolkning, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

- Når kommunene skal løse problemet med fysisk inaktivitet, mens gevinstene havner hos NAV, arbeidslivet og i spesialisthelsetjenesten, er det ikke underlig at det skjer så lite prioritering av det forebyggende arbeidet i kommunene, mener Heimdal i Norsk Friluftsliv.

- Ikke bærekraftig
Vista Analyses rapport nr 14/2017 «Fysisk inaktivitet: Hva koster det samfunnet? - Og hvem bærer kostnadene» er blant annet basert på undersøkelser i Drammen kommune.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, mener Stortinget bør gjøre endringer, slik at kommunene får mer igjen for å satse på folkehelse.

- Stortinget bør legge om insentivordningene, og reorganisere folkehelsearbeidet. SSBs helseregnskap viser at kostnadene allerede vokser med over 15 milliarder i året. Én av tre i den voksne befolkningen deltar ikke arbeidslivet, og helse er en viktig årsak. Samtidig er statens inntekter fra olje og gass på vei ned. Dette er rett og slett ikke bærekraftig, advarer Lasse Heimdal.

Store gevinster å hente
Norsk Friluftsliv mener at en bedre koordinering av samfunnets innsats og en målrettet innsats for utsatte grupper kan løse en del av utfordringene. Regjeringen må også spille bedre på lag med frivilligheten og andre som kan bidra.

- Gode virkemidler er kjente. Det finnes over 2,5 millioner rapporter i verden som dokumenterer sammenhengen mellom aktivitet og helse. Mange organisasjoner og kommuner kjenner til effektive virkemidler, men det er ikke nok investeringer i tiltak som kan redusere samfunnets kostander.

En rapport fra Vista Analyse i 2016 viste at samfunnet kan spare opp mot 80 milliarder årlig hvis man satser mer på fysisk aktivitet.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener man har mer enn nok info og fakta på bordet til å starte en storsatsing på folkehelse.

- Vi ser frem til at regjeringen raskest mulig setter dette på dagsorden, sier Lasse Heimdal. Det er store gevinster å hente både for samfunnet og for borgerne, fordi færre blir syke og flere kan leve gode og aktive liv, understreker Heimdal. 

Nøkkelord

Kontakter

Hovedforfatter og professor i samfunnsøkonomi, Steinar Strøm: 48106894.

Bilder

DYRT: Vista Analyses rapport viser at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
DYRT: Vista Analyses rapport viser at uten nye folkehelsetiltak vil helseutgiftene øke med over 40 milliarder kroner ekstra i året. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal. Foto: Joe Urrutia / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom