Landbruks- og matdepartementet

Overproduksjon reduserer inntektene i jordbruket

Del

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Inntektene i jordbruket økte med vel 20 prosent fra 2014 til 2016, mens lønnsveksten for andre grupper var 4,5 prosent.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet at inntekten per årsverk i jordbruket fra 2016 ble redusert med 1,8 prosent i 2017 og budsjetterer med en reduksjon på 2,2 prosent i 2018. Reduksjonen skyldes særlig overproduksjon og økte kostnader.

− Eg registrerar at marknaden no set grenser for kor mykje som kan produserast i mange sektorar. Over­produksjon fører til stor prisreduksjon for bøndene. Overproduksjon er jordbruket sitt eige ansvar, og god marknadstilpassing og kontroll på kostnadene er føresetnader for inntektsutviklinga til bøndene, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen legges til. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav torsdag 26. april, mens statens tilbud skal komme fredag 4. mai.

Kontakter

KONTAKT
Seniorrådgjevar Marthe Bay Haugen
E-post: Marthe-Bay.Haugen@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 23
Mobil: 415 22 112

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling12.3.2019 14:04:29 CETPressemelding

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" på Moelven Industrier ASA. Det er regjeringas strategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa. Den skal og stimulere etterspørselen etter grøne, trebaserte produkt. Landbruks- og matdepartementet vil leggje til rette for at det blir etablert eit forum for dialog mellom skog- og trenæringa, relevante forskings- og utdanningsmiljø og sentrale verkemiddelaktørar.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom