Kystverket

Overlater roret til ny regiondirektør

Del

Når Sven Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365
sven.arild.hansen@kystverket.no
Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365 sven.arild.hansen@kystverket.no

Sven Arild Hansen takkes av etter 16 år som regiondirektør i Kystverket Sørøst, inkludert en periode som avdelingsdirektør for Kystavdelingen (senere kalt Sjøsikkerhetsavdelingen) som er en del av Kystverkets hovedkontor.

Virksomhet i utvikling

I løpet av de 16 årene har det skjedd betydelige organisasjonsendringer i Kystverket, som Hansen har vært delaktig i prosessene rundt.

‒ Fokuset mitt har vært rettet mot det å være leder i en virksomhet i utvikling, og samtidig være der for Kystverkets brukere og samarbeidspartnere. Videreutvikling av Kystverket som transportetat har vært sentralt i mitt arbeid, sier Hansen.

Vil videreføre arbeidet

Sjefingeniør Harald Andreassen overtar roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre, mens Hansen går over i pensjonistenes rekker.

‒ Jeg vil videreføre ledelse av regionen på en profesjonell måte slik det har vært til nå, sier Andreassen.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner:
Harald Andreassen, tlf. 900 77 605
harald.andreassen@kystverket.no

Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365
sven.arild.hansen@kystverket.no

Bilder

Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365
sven.arild.hansen@kystverket.no
Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365 sven.arild.hansen@kystverket.no
Last ned bilde
Harald Andreassen, tlf.  900 77 605
harald.andreassen@kystverket.no
Harald Andreassen, tlf. 900 77 605 harald.andreassen@kystverket.no
Last ned bilde
Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365
sven.arild.hansen@kystverket.no
Sven Arild Hansen, tlf. 916 16 365 sven.arild.hansen@kystverket.no
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom