Nye Veier

Over ett års E6-utbygging uten skader

Del

Totalentreprenørene BetonmastHæhre og Veidekke har til sammen levert 650 000 arbeidstimer på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv uten personskader. Byggherren Nye Veier mener høye HMS-ambisjoner gir positive resultater.

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.
Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Prosjektet sysselsetter ca. 700 arbeidere og det er omtrent 300 maskiner i anlegget.

- På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn en måte å arbeide med sikkerhet på, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Anleggsområdet på Kolomoen – Moelv går i praksis i og like ved dagens E6. I snitt passerer det mer enn 20000 trafikanter hver dag, og i det mest trafikkerte krysset i Åkersvika ved Hamar, passerer det opptil 40000 kjøretøy daglig.

- Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Tett dialog og godt samarbeid med Statens Vegvesen er avgjørende for å få gjennomført god og sikker trafikkavvikling.

- Vi samarbeider godt med Statens Vegvesen om sikker trafikkavvikling. E6-utbyggingen påvirker både E6-trafikken og en rekke lokalveier inkludert gang- og sykkelveier. Derfor samarbeider både vi og totalentreprenørene tett med Statens Vegvesen for å ivareta sikkerheten for alle trafikanter, sier Moshagen.

Nye Veier involverer totalentreprenørene tidlig i prosjektene, blant annet for å ivareta sikkerheten allerede på planstadiet.

- Det handler blant annet om at reguleringsplanen må legge til rette for at det blir god nok plass til at arbeidene kan utføres på en sikker måte, og at sikkerheten for tredjepart som trafikanter og naboer blir en del av sikkerhetsarbeidet på et tidlig tidspunkt i prosjektet, sier Moshagen.

Tett samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør er avgjørende også for å ivareta sikkerheten.

- Vi er tydelige gjennom tett oppfølging, inkluderer sikkerhet i alle ledd i prosjektgjennomføringen og krever erfaringsdeling på tvers mellom totalentreprenørene. Slik har vi klart å løfte sikkerhetskulturen både hos oss selv og entreprenørene. Samtidig skal vi være forsiktige med å si at sikkerheten er god nok. Det er alltid noe som kan bli enda bedre og vi må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 Kolomoen - Moelv er Norges største målt i omsetning i 2018.

Nøkkelord

Bilder

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.
Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom