OVER 3000 BARN OG UNGDOM I NORGE FRATAS MULIGHET FOR MINDRE SMERTEFULL DIABETESBEHANDLING - NORSKE BARNELEGER FORTVILER

Del

«SMERTEFRI BLODSUKKERMÅLING KAN SPARE SAMFUNNET FOR STORE UTGIFTER OG GI ET LENGRE OG BEDRE LIV» FASTSLÅR LANDETS BARNEDIABETESLEGER OG -SYKEPLEIERE.

Det har de siste årene vært en revolusjon i måten å måle blodsukker på, og man kan nå slippe smerten ved å stikke seg i fingeren mange ganger daglig. I Norge gis ikke refusjon av utstyr til såkalt flash glukosemåling, refusjon som i våre nærmeste naboland Sverige, Finland og Danmark har vært gitt i flere år. Utstyret sparer barn og ungdom for mange smertefulle blodsukkermålinger hver eneste dag, og kan føre til færre alvorlige skader og følgesykdommer av diabetes både på kort og lang sikt.

I barne- og ungdomsgruppen er dette utstyr som vil gi en økonomisk besparelse sammenliknet med dagens måte å måle blodsukker på. Slik det er i dag må familiene selv dekke utgiftene til det nye utstyret på om lag 16.000 kroner hvert år, og mange har ikke råd til dette. Sykepleiere og leger som behandler barn og ungdom med diabetes er fortvilet over de sosiale ulikhetene som oppstår.

5. september hadde vi et nasjonalt møte på Gardermoen hvor alle landets barneavdelinger var representert med leger og sykepleiere som behandler barn og ungdom med diabetes. Vi er enstemmige i vår henstilling til helse- og omsorgsministeren om å innvilge refusjon av det nye utstyret via blåreseptordningen. Dette vil bedre behandlingen, fjerne smerte og utjevne sosiale forskjeller blant barn og ungdom med diabetes.

For Norsk Studiegruppe for Barne- og Ungdomsdiabetes (NSBU)

Hanna Dis Margeirsdottir
Overlege, dr. med., Leder NSBU, Barne- og ungdomsklinikken, AHUS

Hans-Jacob Bangstad
Seksjonsoverlege,dr.med. Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus 

Knut Dahl-Jørgensen
Professor dr.med. , Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus

Nøkkelord

Kontakter

Hans-Jacob Bangstad
Epost: h.j.bang@online.no
Tlf.: 982 41 767

Om Norsk Studiegruppe for Barne- og ungdomsdiabetes

Norsk Studiegruppe for Barne- og ungdomsdiabetes
Terrasseveien 21 D
0682 Oslo

Følg saker fra Norsk Studiegruppe for Barne- og ungdomsdiabetes

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Studiegruppe for Barne- og ungdomsdiabetes på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.