Kirkens SOS

Over 23 000 samtaler med Kirkens SOS så langt i sommer

Del

Kirkens SOS, som er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett, har så langt i sommer besvart 23300 samtaler totalt; 20850 på telefon, 1400 på chat og 1055 SOS-meldinger. Det betyr et gjennomsnitt på over 500 samtaler hvert eneste døgn.

Frivillighet som står på dag og natt – også i sommer

Sommeren er ikke forbundet med glede for alle. Kirkens SOS prater med mange av dem som føler at ferietiden er ekstra utfordrende.

-Jeg er stolt og takknemlig over at våre til sammen 1000 engasjerte frivillige medarbeidere står på dag og natt, slik at vi kan tilby en døgnåpen tjeneste for alle som trenger noen å prate med – også i sommer, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

- For noen er en fortrolig prat med en av våre frivillige den eneste menneskelige kontakten de har i løpet av ferietiden, fortsetter Theis.

-Temaene som går igjen er ensomhet, relasjonsutfordringer og psykiske problemer, legger han til.

Ensomhet på den politiske agendaen

«Ensomhet er en folkehelseutfordring», skriver eldre – og folkehelseminister Åse Michaelsen i et innlegg som er blitt publisert i flere aviser de siste dagene, og hun peker på at hjelpetelefonene har ekstra stor pågang fra mennesker som føler seg ensomme og alene på sommeren.

-Vi i Kirkens SOS setter stor pris på at eldre- og folkehelseministeren setter ensomhet på dagsorden. Vi merker oss at hun ønsker en dialog med frivillige organisasjoner i kampen mot ensomheten. Det er både klokt og nødvendig.  Området trenger oppmerksomhet og bred mobilisering. Derfor vil vi følge nøye med på arbeidet med den nye folkehelsemeldingen hun forteller vil bli presentert våren 2019,  sier Theis.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Kirkens SOS

Kirkens SOS
Kirkens SOS
Lovisenberggata 15A
0456 Oslo

+47 23 08 13 80http://www.kirkens-sos.no

-Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett

-Vi ønsker å lindre ensomhet, gi håp til mennesker i eksistensiell og følesesmessig krise - og forebygge selvmord.

-Årlig besvarer vi nærmere 200 000 samtaler på telefon (22 40 00 40) chat (www.soschat.no) og sos-melding (www.kirkens-sos.no)

-De som betjener våre tjenester er våre omkring 1000 frivillige medarbeidere.

-Antall ansatte er ca. 40.

-Vi har 11 SOS-sentre rundt om i landet og et landssekretariat i Oslo.

-Vi mottar offentlig støtte, men er også helt avhengige av gaver fra privatpersoner, fond, legater, stiftelser og kirkelige instanser for å kunne drifte tjenestene slik som i dag.

-Se mer informasjon på våre nettsider: www.kirkens-sos.no