Kystverket

ØVELSE BERGEN: "En annerledes dag på jobb"

Del

1.maskinist Kristin Brandt Hansen er ikke i tvil: dette ble en spennende dag på jobb. Øvelse Bergen, samordningsøvelsen mellom Kystverket, Statoil og IUA Bergen setter evner til samhandling mellom fartøy, folk og teknologi på prøve. SE VIDEO

SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun.
SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun.

23 fartøy, avansert opptaksutstyr og spennende teknologi fikk stå sin prøve under øvelse Bergen – der popkorn fortsatt spiller en vesentlig rolle.

Vi er om bord på OV Utvær, der Kristin Brandt Hansen er 1.maskinist. Hun sitter med skjermer som viser avansert data foran seg, og lytter og har dialog med innsatsleder til sjøs, som befinner seg på et helt annet fartøy. 1.-maskinisten er en av 150 deltakere i øvelsen.

 – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun.

Kystverket, Statoil og IUA Bergen trener oljevern sammen, under ledelse av Bjørn Helge Utne fra Kystverket, Eirik T. Monsen fra Statoil og Alf Halsen fra IUA Bergen.

Kystvaktfartøy, oljevernfartøy, ulike typer lenser og opptaksutstyr, fjernmåling ved hjelp av to droner og en aerostat er å se på sjøen utenfor Bergen 1. juni. Belter av popkorn ”spilte” olje, mens rundt 150 mennesker får testet kunnskap og evner til samarbeid.

Samordning og koordinering

- Denne øvelsen er en god samordningsøvelse, sier Kystverkets øvingsleder Bjørn Helge Utne.

Han forklarer at øvelsens hovedmål er å sette samordningsavtalen mellom Statoil Sture, Statoil Mongstad, Bergen Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) og Kystverket på en prøve. Slik blir organiseringen internt i beredskapsorganisasjonene også testet.

Avdekket forbedringspunkter

‒ Hovedutfordringen har vært koordinering og mobilisering av fartøy og ressurser, sier Utne, som trekker fram kommunikasjon og rapportering via VHF som et spesielt utfordrende punkt.

‒ IUA bruker nødnett, i motsetning til de andre aktørene som bruker VHF samband. Dette kan føre til et mangelfullt situasjonsbilde, forklarer Utne.

Område med høy miljørisiko

Hvorfor er denne øvelsen spesielt viktig?

- Her på sjøen like utenfor Bergen befinner vi oss i et område med både forhøyet miljørisiko. Det vil si at vi er i et farvann med høyere sannsynlighet for at en hendelse med utslipp av råolje fra fartøy til sjøs inntreffer. Derfor er det viktig at det øves på samordning av akuttberedskapen nettopp her. Dette innebærer blant annet overlevering av aksjonsansvar fra Statoil til Kystverket, samt at vi får erfaring med tidsbruk for mobilisering og behovet for ressurser, sier Kystverkets øvingsleder.

Men hvorfor er det popkorn som fanges opp i lenser og opptaksutstyr?

- Popkorn er et naturprodukt som flyter og oppfører seg tilnærmet likt olje, samt at det er miljøvennlig, svarer øvingsleder Utne.

Bilder

SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun.
SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun.
Last ned bilde
TESTER SAMORDNING: Kystverket, Statoil og IUA Bergen har trent oljevern sammen, under ledelse av Alf Halsen, IUA Bergen, Eirik Torsvik Monssen, Statoil Sture og Bjørn Helge Utne fra Kystverket. Roald Bauge fra Statoil Mongstad var ikke med på bildet.
TESTER SAMORDNING: Kystverket, Statoil og IUA Bergen har trent oljevern sammen, under ledelse av Alf Halsen, IUA Bergen, Eirik Torsvik Monssen, Statoil Sture og Bjørn Helge Utne fra Kystverket. Roald Bauge fra Statoil Mongstad var ikke med på bildet.
Last ned bilde
23 FARTØY: Øvelse Bergen er en av de største oljevernøvelsene som gjennomføres årlig i samspill mellom Kystverket, IUA Bergen og Statoil Sture og Mongstad.
23 FARTØY: Øvelse Bergen er en av de største oljevernøvelsene som gjennomføres årlig i samspill mellom Kystverket, IUA Bergen og Statoil Sture og Mongstad.
Last ned bilde
FANGER OLJE: Karsten Knutsen styrer innretningen som skal føre olje inn i skipets oppsamlere på oljevernfartøyet OV Utvær.
FANGER OLJE: Karsten Knutsen styrer innretningen som skal føre olje inn i skipets oppsamlere på oljevernfartøyet OV Utvær.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom