Telenor Norge

Østlendinger savner «smarte løsninger» i eldreomsorgen

Del

Over åtte av ti østlendinger mener eldreomsorgen vil bli bedre av å ta i bruk teknologiske løsninger. Kun fire av ti har tro på at kommunen vil investere i velferdsteknologi.

Over åtte av ti østlendinger mener eldreomsorgen vil bli bedre av å ta i bruk teknologiske løsninger.
Over åtte av ti østlendinger mener eldreomsorgen vil bli bedre av å ta i bruk teknologiske løsninger.

I tillegg til dette sier seks av ti østlendinger at de ikke vet hvilket politisk parti som er mest opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet og gjøre kommunen til en «smart kommune». Det kommer frem av en befolkningsundersøkelsen TNS Gallup har utført på vegne av Telenor.


– Folk har fått øynene opp for gevinstene ved bruk av smart teknologi, men undersøkelsen viser at politikerne ikke har klart å løfte frem smarte løsninger i valgkampen, sier administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen.

Hun mener at Kommune-Norge kan høste store gevinster ved bruk av smart teknologi i offentlig sektor.

- I en valgkamp er det selvsagt fristende å snakke om viktigheten av økt bemanning i sektorer som helse- og omsorg, men gevinsten ved smart bruk av velferdsteknologi hører vi lite om. Kommunene skal løse store oppgaver og det er en utopi å tro at vi kan rekruttere oss til fremtidens tjenestetilbud. Tiden er overmoden for smart bruk av teknologi i alle kommunens sektorer, sier Svendsen.


Bedre tilbud med velferdsteknologi
Det finnes i dag teknologi som kan benyttes i eldreomsorgen, eksempler på dette er sensorer som varsler hjemmehjelpen om fall eller sensorer som kan spore en pleietrengende som har gått seg bort. På Østlandet svarer hele 88 prosent at de tror brukav velferdsteknologi i eldreomsorgen vil gi et bedre tjenestetilbud.

- Jeg tror at økt bruk av velferdsteknologi både vil bedre tilbudet og gjøre det mer attraktivt å jobbe i hjemmesykepleien. Vi samarbeider i dag med flere kommuner som ser på bruk av smartteknologi som et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosesser, sier Svendsen.

 

Flere tror Høyre vil digitalisere

Høyre er det partiet østlendinger i størst grad har inntrykk av er opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet i kommunene (17 prosent), mens de øvrige partiene nærmest faller helt igjennom. At 61 prosent sier de ikke vet hvilket parti som har dette høyest på dagsorden, sier dessuten noe om et ledig saksfelt i valgkampen. 14 prosent svarer nemlig at løfter om digitale investeringer vil kunne påvirke valg av parti ved årets kommunevalg.

– Her har både vi som tilbyr smarte løsninger og politikerne en jobb å gjøre for å innfri forventningene folk har til kommunen sin. Jeg sier ikke at det er enkelt å endre måten man jobber på, men effektiviseringspotensialet er stort. I tillegg øker kommunens attraktivitet, sier Svendsen.

På Østlandet mener 71 at det er attraktivt å bo i en «smart kommune», mens 65 prosent svarer det attraktivt å jobbe i en «smart kommune».

Snakket med 200 kommuner

I dag finnes det ulike teknologiske løsninger som går under betegnelsen «smart-teknologi». For eksempel automatisk energistyring av kommunens bygg og installasjoner. Sanntidsinformasjon om trafikkproblemer og ledige parkeringsplasser som kommer rett til din mobil. Telenor har nå startet et stort prosjekt for å støtte kommuner med å lage en helhetlig digitaliseringsstrategi.

– Til nå har vi snakket med rundt 200 kommuner om hvordan de kan gå frem for å digitalisere tjenestetilbudet sitt og vi har piloter i seks kommuner. I tillegg leverer vi ulike velferdsteknologiske løsninger til 80 kommuner. En del kommuner har kommet godt i gang, men potensialet for smart bruk av teknologi i kommunesektoren er fremdeles stort, sier Svendsen.

På Østlandet svarer 61 prosent at de har tro på at smart-teknologi kan gjøre det kommunale tjenestetilbudet bedre.

 

Oppsummering fra TNS Gallup sin undersøkelse om smarte kommuner

  • Halvparten (52 prosent) av innbyggerne på Vestlandet mener kommunen de bor i bør bli bedre til å ta i bruk ny teknologi.
  • Kun 10 prosent mener kommunen de bor i har tatt i bruk smart-teknologi i stor grad, mens hele 48 prosent ikke kjenner til om kommunen har tatt i bruk slik teknologi.
  • 56 prosent har stor tro på at smart-teknologi kan gjøre det kommunale tjenestetilbudet bedre.
  • 69 prosent mener det er attraktivt å bo i en smart kommune, mens 66 prosent svarer det attraktivt å jobbe i en kommune som har tatt i bruk slik teknologi.

 

Valg 2015

  • 12 prosent svarer Høyre på spørsmål om hvilket parti de mener er mest opptatt av å digitalisere tjenestetilbudet i sin kommune. Sju prosent svarer Fremskrittspartiet, og fire prosent svarer Arbeiderpartiet og Venstre. To prosent svarer Kristelig Folkeparti og like mange svarer Senterpartiet. En prosent svarer Miljøpartiet De Grønne.
  • 59 prosent mener at politikerne bør prioritere investering i SMART-teknologi høyt.
  • 11 prosent svarer at løfter om investeringer i SMART-teknologi vil påvirke valg av parti ved kommunevalget.

 

Eldreomsorg

  • Bare seks prosent av befolkningen svarer at de bor i en kommune som bruker smart-teknologi i eldreomsorgen, 71 prosent vet ikke om kommunen bruker slik teknologi.
  • Hele 89 prosent har tro på at smart-teknologi i eldreomsorgen vil gi et bedre tjenestetilbud.
  • 38 prosent mener det er sannsynlig at kommunen de bor i vil investere i smart-teknologi i eldreomsorgen de neste fire årene.

Undersøkelsen fra TNS Gallup er basert på et utvalg med 518 respondenter fra Vestlandet.

Se det landsrepresentative utvalget her

 

Kontakter

Bilder

Over åtte av ti østlendinger mener eldreomsorgen vil bli bedre av å ta i bruk teknologiske løsninger.
Over åtte av ti østlendinger mener eldreomsorgen vil bli bedre av å ta i bruk teknologiske løsninger.
Last ned bilde
Administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen.
Administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen.
Last ned bilde
Det finnes i dag teknologi som kan benyttes i eldreomsorgen.
Det finnes i dag teknologi som kan benyttes i eldreomsorgen.
Last ned bilde

Om Telenor Norge

Telenor Norge
Telenor Norge
Snarøyveien 30
1360 Fornebu

+47 800 80 900http://www.telenor.no

Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger også tjenester til andre telekom-operatører. Vi har 4000 medarbeidere fordelt på over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Følg saker fra Telenor Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Telenor Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Telenor Norge

Presentasjon av Telenors resultater for første kvartal 200930.4.2009 15:28Pressemelding

(Fornebu, 30. april 2009) Telenor inviterer til presse- og analytikerkonferanse vedrørende resultatene for første kvartal 2009. Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår tirsdag 5. mai 2009 kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Presentasjonen vil bli direkte overført over Internett. Tallene offentliggjøres kl. 0700 samme dag på Telenors Internett-sider.

Telenor og Tele2 bygger 4G mobilnett i Sverige14.4.2009 11:59Pressemelding

(Stockholm/Fornebu 14. april 2009)Telenor Sverige og Tele2 Sverige har innledet et samarbeid om utbygging av neste generasjons mobilnett, ofte omtalt som 4G. Som en del av samarbeidet opprettes et felles selskap for nettutbygging og samordning av frekvenser for mobilkommunikasjon. Byggingen av Sveriges mest omfattende 4G-nett begynner i løpet av 2009, og samtidig forbedres mobildekningen for taletrafikk for Telenor og Tele2s kunder i hele landet.