OsloMet

OsloMet får master i bygg- og konstruksjonsteknikk

Del

Et nytt masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk, som gir kandidatene sivilingeniørtittel, lanseres på OsloMet – storbyuniversitetet fra høsten 2018.

Fra Oslo mot Barcode
Fra Oslo mot Barcode

I det nye masterprogrammet kan studentene fordype seg innen ulike konstruksjonstekniske og byggetekniske problemstillinger som tar for seg analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og bygninger utsatt for ulike klimabelastninger.

Studiet vil utdanne sivilingeniør-kandidater med meget etterspurt kompetanse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og det ventes å bli et viktig tilskudd til det nye universitetets studieportefølje.

Masterstudiet passer godt for søkere med treårig byggingeniør- eller maskiningeniørutdanning, som vil ha et solid faglig og akademisk supplement til sin utdanning.

Professor dr.ing. Gro Markeset, som har vært ansvarlig for utviklingen av studiet, er svært glad for at OsloMet nå kan tilby en meget etterspurt masterutdanning.

Hun legger til at studiet har fokus på tidsaktuelle problemstillinger som klimatilpasning av bygninger, bærekraft, livsløpsanalyser, bestandighet og levetid av konstruksjoner og bygningsinformasjonsmodellering (BIM), temaer som i liten grad dekkes i andre tilsvarende utdanninger i Norge.

Et sakkyndig utvalg har vurdert planene for det nye masterstudiet, og peker på at det har fått en emneplan som fungerer godt, og at den vitenskapelig staben er godt rustet til å følge opp studiet.

Universitetet har godt utstyrte laboratorier som gir studentene og vitenskapelig ansatte mulighet til å utforske ny viten.

Studiet er arbeidslivsrettet, og skal ha tett samarbeid med den regionale byggenæringen.

Aktuelle arbeidsgivere for de nye masterne og sivilingeniørene i bygg- og konstruksjonsteknikk kan være rådgivende ingeniørbedrifter, entreprenører, byggherrer, kommuner og forskningsinstitutter.

Universitetsstyret vedtok det nye studiet 6. mars 2018, og har dermed opprettet det første masterstudiet som universitet.

Det er nå mulig å søke, og søknadsfristen er 15. april.

Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) tilbyr fra før masterstudium i energi og miljø i bygg, og har byggingeniør-utdanning og et ingeniørstudium i energi og miljø i bygg.

Mer informasjon om masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Master/Masterstudium-i-bygg-og-konstruksjonsteknikk-sivilingenioer

Nøkkelord

Bilder

Fra Oslo mot Barcode
Fra Oslo mot Barcode
Last ned bilde
Fra Barcode i Oslo
Fra Barcode i Oslo
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

Institutt for bygg- og energiteknikk på OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr bachelorstudium i ingeniørfag og to masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 650 studenter.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom