OsloMet

OsloMet åpner nytt kompetansesenter for yrkesfag

Del

- Gjennom kompetansesenteret skal vi videreutvikle utdanningene, drive forskning og samarbeide tett med arbeidslivet. Slik skal vi styrke kvaliteten på yrkesfagene, sier rektor Curt Rice.

Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved OsloMet.
Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved OsloMet.

Onsdag 23. mai lanserer OsloMet Kompetansesenter for yrkesfag.

Senteret, som åpnes av kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner, skal være et miljø der studenter, bedrifter og arbeidsliv kan få nødvendig kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet.  

- Det norske arbeidslivet har stort og økende behov for yrkesfaglig kompetanse. I tillegg er det forsket for lite på dette området, og vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes, sier rektor Curt Rice.  

Landets største fagmiljø

Som landets største fagmiljø for yrkesfaglærerutdanning tar OsloMet nå ansvar for å bygge opp et forskerfellesskap i tilknytning til utdanningene, som kan tak i aktuelle problemstillinger, i tråd med regjeringen satsing på yrkesfag.  

Pressen er hjertelig velkommen til åpningen av Kompetansesenter for yrkesfag. Til åpningen kommer kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner, Are Turmo, kompetansedirektør i NHO og Roger H. Heimli, 2. nestleder i LO. 

Tid: Onsdag 23. mai 2018 kl. 11.30 - 15.30
Sted: OsloMet – storbyuniversitetet, studiested Kjeller, Kunnskapsveien 55, rom E111

Program: http://www.hioa.no/Hva-skjer/AApning-av-Kompetansesenter-for-yrkesfag

OsloMet har et stort fagmiljø gjennom sitt nasjonale ansvar for treårig utdanning av yrkesfaglærere og har fått midler over statsbudsjettet til å utvikle et kompetansesenter for yrkesfag. 

Kompetansesenter for yrkesfag skal: 

  • arbeide for anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse både i arbeid og utdanning
  • bidra til å bygge et sterkt nasjonalt yrkesfaglig miljø
  • gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter, bidra til økt kvalitet i yrkesfag
  • være den ledende samarbeidspartneren for kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning
  • bidra til utvikling av et nasjonalt nettverk for yrkesfaglig kompetanse og desentralisert yrkesfaglig kompetanseutvikling 

Behov for forskning på flere områder 

Kompetansesenteret utvikles i et tett samarbeid mellom OsloMet og samarbeidspartnerne. Samarbeidet inkluderer utvikling av forskningsprosjekter på yrkesfagfeltet.  

Kunstig intelligens og digitalisering i arbeidslivet fører til store endringer i hva både dagens og fremtidens bilmekanikere og rørleggere trenger av kompetanse. Dette får store konsekvenser for opplæringen i skolen, og ikke minst for yrkesfaglærerne, som må gi elevene evne og vilje til omstilling.  

Stort og økende behov for fagarbeidere

Hvert eneste kompetansebarometer fremhever behovet for flere fagarbeidere. Kompetansesenter for yrkesfag skal i samarbeid med arbeidslivet utvikle løsninger og utdanninger som imøtekommer arbeidslivets behov. 

Store kjønnsskiller i yrkesfagene

Det er et stort problem med frafall av jenter på teknologiske yrkesfagretninger. Vi ser en liten økning i gutteandelen i de jentedominerte studieretningene, men fortsatt er kjønnsskillene store. På dette området trenger vi også mer kunnskap. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved OsloMet.
Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved OsloMet.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom