Tieto

Oslo kommune øker velferdssatsingen med digitale innbyggertjenester

Del

Oslo kommune har som mål å levere bedre og flere digitale innbyggertjenester knyttet til de hjemmebaserte tjenestene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Tjenestene skal tilføre verdi for både innbyggere og kommunalt ansatte, primært ved å gi brukerne oversikt over og innflytelse på egen helse og behandling. Kommunen har derfor inngått en avtale med Tieto om utvikling av nye digitale innbyggertjenester. Avtalen er også et første skritt for å etablere en plattform for flere tjenester innenfor velferdsområdet. Den inngåtte avtalen har en verdi på ca 5 MNOK.

– Vi øker vår satsing på digitale førstevalg for innbyggerne. Målet er at brukerne har økt mulighet for digital dialog med tjenestene, at de får tilgang til både personlige data og generell informasjon som gjør dem bedre forberedt i møte med tjenestene. Samtidig vil våre medarbeidere i større grad kunne styre hverdagen sin ved at henvendelsene kommer via digitale kanaler og ikke via telefon, uten at informasjonssikkerheten svekkes, sier Stein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune. 

22 000 kommunalt ansatte benytter fagsystemet
I dag benytter flere enn 22 000 ansatte i Oslo kommune velferdsløsninger fra Tieto. Tjenester for kommunens innbyggere vil gjenbruke og bygge videre på eksisterende tjenester, særlig de brukt for fastlege.

– Vi er veldig stolte over å ta del i dette prosjektet, ikke minst fordi prosjektet vil tilføre verdi for både innbyggere og kommunenes medarbeidere. Dagens situasjon er preget av at kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens tjenester er basert på brev, telefon og e-post. Det er derfor et stort behov for flere digitale innbyggertjenester på helse- og omsorgsområdet, sier Håvard Resløkken, ansvarlig for velferdstjenester i Tieto Norge.

Tjenester basert på funn fra forprosjekt
Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Nes, Hurdal, Eidsvoll og Gjerdrum), KS og Direktoratet for e-helse har gjennom det siste året sammen finansiert og gjennomført et nasjonalt forprosjekt som har vurdert behovet, løsninger og gevinster knyttet til utvikling av digitale tjenester for innbyggere innen både helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Basert på forprosjektet er det proritert noen områder for digitale innybyggertjenester basert på forventet omfang/volum, nytte for brukerne og effektivitet for tjenestene. De prioriterte tjenestene er sikker dialog mellom innbyggere og tjeneste, å se avtalte og gjennomførte besøk, avbestilling av besøk og gi varsler om gjennomførte besøk.

I den videre utviklingen av digitale tjenester, har Oslo kommune vektlagt god dialog med leverandører ettersom integrasjon mot fagsystemer er sentralt for å sikre god gjenbruk av komponenter og skape standardiserte modeller for nye tjenester.

Nasjonale ambisjoner
Levaransene inngår "Prosjekt for digitale innbyggertjenester – Helse." Prosjektets formål er å tilby digitale tjenester til innbyggere knyttet til pleie- og omsorgsområdet, og gi gevinster for både kommunenes ansatte og innbyggere. Prosjektet har som mål å levere digitale innbyggertjenester klar for pilotdrift i Oslo kommune høsten 2017

Dette er et nasjonalt prosjekt hvor de deltakende kommunene skal designe, utvikle, teste og pilotere løsninger som skal kunne tas i bruk av innbyggere og ansatte i alle landets kommuner. Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner. 

Prosjektet vil utvikle digitale tjenester basert på portalen helsenorge.no og kommunenes fagsystemer. Det er Direktoratet for e-helse som er ansvarlig for utviklingen på helsenorge.no. Prosjektet er avhengig av et tett samarbeid med de aktuelle leverandørene i de samarbeidende kommunene for å kunne realisere løsningene.

Kontaktpersoner for media:
Stein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune
Knut Ekern, Tieto, telefon: 930 02 600 

Nøkkelord

Kontakter

Stein SchatvetFagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole3.10.2017 10:20Pressemelding

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom