Oslo katolske bispedømme tar saken til retten

Del

Kulturdepartementet har i dag avvist Oslo katolske bispedømmes (OKB) klage på krav om tilbakebetaling av tilskudd for perioden 2011-2014. OKB mener Kulturdepartementet har tolket norsk lov feil i sitt vedtak og kommer til å reise sivilt søksmål mot staten.

- Vi er uenige i, men ikke overrasket over konklusjonen. Kulturdepartementet har tidligere signalisert at de har en annen lovforståelse enn OKB. Vi er opptatt av å følge norsk lov, og mener det ikke er grunnlag i loven for departementets konklusjon. Vi ønsker derfor å få saken belyst av domstolene, sier administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade.

 

Har ikke fått for mye tilskudd

- En del medlemmer ble registrert med en metode som ikke var god nok. Dette har vi beklaget og ryddet opp i. Men selv om det ble foretatt feilregistreringer, har vi aldri registrert for mange. Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.

Saken dreier seg om hvorvidt det statlige tilskuddet OKB har mottatt de siste fem årene er i samsvar med det antall personer som har hørt til bispedømmet i samme periode. Uenigheten gjelder om loven gir hjemmel for at personer som allerede er katolsk døpt, aktivt må melde seg inn i OKB ved flytting til Norge.

Bekreftet mange medlemmer

Oslo katolske bispedømme, som omfatter hele Sør-Norge, har i dag 136 000 medlemmer som er korrekt registrert etter departementets nåværende tolkning. Ifølge offisiell statistikk er det over 200 000 katolikker i Norge. Den store arbeidsinnvandringen har for en stor del kommet fra land som har 85 – 90 prosent katolikker.

- Under kvalitetssikringen av vårt medlemsregister i årsskiftet 2014/2015 fikk vi bekreftet at nesten alle vi har søkt støtte for i perioden 2011-2014, var katolikker, har vært katolikker hele sitt liv og så på seg som reelle medlemmer i OKB. OKB har 136 000 bekreftede medlemmer. Kulturdepartementet vil ikke anerkjenne antallet registrert i årene før 2015 fordi bekreftelsen kom i 2015. Vi mener det er galt. Vi mener også at det er galt at Fylkesmannen i 2015 bare ga oss tilskudd for 80.000 medlemmer, sier Wade.

I underkant av 5 prosent av personene i medlemsregisteret var feilregistrert, noe som er lik feilprosenten i medlemsregisteret til Den norske kirke.

- Ikke hjemmel i loven

- Vi mener at Kulturdepartementet har oppstilt krav som ikke har hjemmel i trossamfunnsloven. Domstolene må avgjøre hvordan loven skal forstås og anvendes. Viser det seg at vi tar feil, vil vi selvfølgelig forholde oss til det, sier Wade

OKB kommer ikke til å komme med noe ytterligere kommentarer utover denne pressemeldingen. Nå begynner arbeidet med å utforme en stevning til Oslo tingrett med krav om at vedtakene blir kjent ugyldige. OKB vil samtidig fremme krav om at søksmålet gis oppsettende virkning på en eventuell tilbakebetalingsplikt.

 

Nøkkelord

Om Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme
Akersveien 5
0177 Oslo

23 21 95 00http://www.katolsk.no
Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter. Oslo katolske bispedømme omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Størrelse: 154.560 km².

Følg saker fra Oslo katolske bispedømme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo katolske bispedømme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo katolske bispedømme

Ikke medhold for bispedømmet17.1.2017 14:46Pressemelding

Oslo katolske bispedømme (OKB) fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige. Retten slår dermed fast at staten har krav på å få tilbakebetalt rundt 40, 5 millioner kroner i mottatt tilskudd, i tillegg tilkjennes staten sakskostnader på 421.000 kroner. - Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme. Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte «telefonkatalogmetoden», som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger. Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke. - Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden. Vår oppfatning er a

Saken mot biskop Eidsvig henlagt28.11.2016 15:51Pressemelding

Statsadvokaten besluttet i dag å henlegge saken mot biskop Bernt Eidsvig. Oslo Katolske Bispedømme har fått et forelegg på 1 million kroner. - Vi er tilfredse med at statsadvokaten henlegger siktelsen mot biskop Eidsvig. Men vi stiller oss undrende til at statsadvokaten tar ut tiltale mot bispedømmets økonom. Vi konstaterer at OKB har fått et forelegg på 1 million kroner, og vi vil nå vurdere om dette skal vedtas, sier administrativ leder Lisa Wade. Saken er vesentlig nedjustert i forhold til Fylkesmannens anmeldelse. Vedtaket fra statsadvokaten viser at de har tatt utgangspunkt i 5000 feilregistreringer i perioden 2011-2014. Wade er klar på at Oslo Katolske Bispedømmes medlemsregistrering i en periode ikke var god nok. - Vi mener at vi aldri har gjort noe ulovlig eller fått for mye penger. Vi har hele tiden erkjent at vi har gjort feil og hatt en uheldig praksis i deler av registreringen vår. Dette er ryddet opp i for lengst. Uavhengig av dette må vi konsentrere oss om å være kirken v

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom