Oslo Cancer ClusterOslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster og NCE Smart Energy Markets: Lander prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt på 45 MNOK

Del

Oslo Cancer Cluster og NCE Smart Energy Markets har sammen med seks europeiske klynger innen medisin og IT lykkes i å lande et prestisjetungt Horizon 2020 EU-prosjekt. EU-prosjektet skal bruke innovative IT-løsninger til å utvikle persontilpasset kreftbehandling. Tildelte midler er 45 MNOK, hvorav 34 MNOK skal gå uavkortet til de små og mellomstore bedrifter i klyngene.

EU-prosjektet med det klingende navnet «Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES», skal bruke den digitale revolusjonen til å utvikle nye systemer for kreftbehandling. Dette skal skje gjennom å matche de små og mellomstore bedriftene innen IT og kreftutvikling i de seks klyngene. Matchingen skal skje både virtuelt og fysisk. Utnyttelse av opparbeidet kompetanse innen Big Data Analytics fra andre bransjer, som energibransjen, muliggjør denne utviklingen av digitale systemer og løsninger. 

Utvikle kreftbehandling smartere
- Flere og flere får kreft, både fordi vi blir flere mennesker, men også fordi vi blir eldre. Det er et skrikende behov for innovativ kreftbehandling, og det er ingen hemmelighet at helsevesenet, så vel som mange av biotek-bedriftene, henger etter i å ta i bruk de nyeste digitale løsningene. For et Norge i omstilling er dette et viktig prosjekt for å utvikle bedrifter som er en del av morgendagens næringsliv, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Digital revolusjon fra energi til medisin
- Verden har så vidt begynt å oppdage hvilke enorme muligheter Big Data Analytics vil representere for samfunnet og næringslivet i tiden fremover. PERMIDES vil bidra til forskning som kan redde livet til mange mennesker i de kommende årene. Det er den unike kompetanseoverføring på tvers av klyngene som er kjernen i prosjektet. I dette tilfellet vil det si overføring av unik Big Data Analytics kompetanse fra smart energi til personalisert medisin, sier Dieter Hirdes, F&I koordinator i Smart Innovation Østfold, selskapet som leder NCE Smart klyngen.

Kom gjennom nåløyet med fantastisk karakter
PERMIDES lykkes i å lande EU-støtte som en av fem prosjekter av hele 115 søknader og får karakteren 14 av 15 mulige, og er dermed helt i toppsjiktet. De bedriftene som matcher hverandre kan få opptil 600.000 NOK i direkte støtte. PERMIDES avsluttes i 2019, da er målet at:

  • 120 bedrifter innen IT og utvikling av kreftbehandling skal ha dratt nytte av teknologioverføringsaktiviteter
  • 75 bedrifter skal ha deltatt i nettverkingskonferanser på regionalt og europeisk nivå
  • 100 bedrifter skal ha lagt inn sin profil i en semantisk matchmaking portal
  • 90 innovasjonsprosjekter skal ha blitt etablert mellom IT og biofarmasøytiske bedrifter innen kreft gjennom et voucher-system

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Ketil Widerberg, daglig leder Oslo Cancer Cluster, e-post: kw@oslocancercluster.no og mobil: 915 77 990

Ole Gabrielsen, daglig leder NCE Smart Energy Markets, epost: ole.gabrielsen@ncesmart.com, tlf. 950 88 287

 

Lenker

Om Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster
Ullernchauseen 64/66
0379 Oslo

http://www.oslocancercluster.no
Oslo Cancer Cluster og NCE Smart Energy Markets er to av 14 klynger i Norwegian Centres of Expertise –programmet: www.nce.no. Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og næringsklynge innen kreft og samler over 75 forskningsaktører, sykehus, biotekbedrifter og biofarmasøytiske selskap fra hele Norge og Nord-Europa. Klyngens visjon er å akselerere utviklingen av innovativ kreftbehandling til det beste for kreftpasienter. I august 2015 åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Inkubator sine lokaler ved siden av Radiumhospitalet i Oslo. Inkubatoren har som mål å bidra til flere gründerbedrifter basert på kreftforskning lykkes med å utvikle kreftbehandling, og huser i dag lab og kontorplasser til vel 25 institusjoner: www.oslocancercluster.no // www.occincubator.com.    Smart Innovation Østfold leder NCE Smart klyngen og har siden 2009 initiert eller deltatt i 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I) med en samlet budsjettramme på over NOK 300 mill. 4 av disse er EU-prosjekter. Smart Innovation Østfold leder bl.a. Horizon 2020 prosjektet EMPOWER med et budsjett på over NOK 60 mill. I NCE Smart klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetansen til anvendelser innen personalisert medisin: www.ncesmart.com. "Personalised Medicine Innovation trough Digital Enterprise Solutions: PERMIDES» Participants: Six clusters and two industrial partners in IT. • Oslo Cancer Cluster SA • SMART INNOVATION ØSTFOLD • TECHNISCHE Universitaet DARMSTADT • Cluster Individualisierte Immunintervention (CI3) • intelligent views gmbh • NETSYNO Software • ONCOTYROL-CENTER FOR Personalized CANCER MEDICINE • BUSINESS UPPER AUSTRIA  

Følg saker fra Oslo Cancer Cluster

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Cancer Cluster på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo Cancer Cluster

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom