Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpner: Et kraftsenter for innovativ kreftbehandling

Del

Oslo 24. august: Statsminister Erna Solberg åpner i dag Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Innovasjonsparken vil bli et kraftsenter for utvikling av innovativ kreftbehandling og samler store deler av det norske kreftmiljøet på ett sted.


- Dette unike prosjektet er bygget på privat entusiasme og den lange historien med kreftforskning og behandling ved Radiumhospitalet, sier initiativtaker til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Jónas Einarsson. Han er til daglig administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, som etablerer og investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling.

Hvert år får omtrent 30 000 nordmenn kreft. Ringvirkningene er store i kjølvannet av en slik beskjed. Heldigvis blir mange friske eller lever godt med kreften. Det er i dag mange kreftformer som ikke kan behandles, og tradisjonell kreftbehandling som stråling og kjemoterapi har alvorlige bivirkninger.

- Det er et stort behov for å kommersialisere kreftforskningen som gjøres i Norge, samtidig som det er et like stort behov for å utvikle ny behandling. Norge er langt framme innen immunterapi mot kreft og har fortrinn innen persontilpasset kreftmedisin. Innovasjonsparken samler noen av Norges fremste forskere og et kommersielt miljø som kan ta forskningen videre og omdanne den til behandling, sier Einarsson.

En total investering på én milliard kroner

Den totale investeringen i bygningen er på én milliard kroner: En fjerdedel er statlige penger gjennom SIVA og to tredeler privat finansiering gjennom OBOS, Industrifinans, Radium Hospitalets Legater og Utstillingsplassen Eiendom.


- Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark integrerer utdanning, fremragende forskning og innovasjon. Parken vil forsterke den allerede eksisterende helseindustrien betraktelig, noe som er viktig i dagens Norge med fallende oljepriser hvor vi trenger nye bein å stå støtt på. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er helt unik, sier Arne Baumann, styreleder i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

- Miljøene rundt Oslo Cancer Cluster er i stand til å utløse betydelig innovasjon og internasjonal økonomisk vekst. Å bringe medisinsk forskning raskere fra lab til marked tilfører også verden en betydlig sosial verdi ", sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Visjonen til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er å skape ett av Europas ledende miljø for utdanning, forskning og næringsliv innen kreft.

Fullintegrert videregående skole

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er den første innovasjonsparken som fullstendig integrerer en videregående skole; Ullern videregående skole. Her vil 750 skoleelever daglig få sin undervisning i ko-lokalisering med de ansatte i Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster Inkubator, og Institutt for medisinsk informatikk

Samarbeidet mellom Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster startet i 2009 og er i vekst hvert år.


Fakta:
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS


Total plass: 36 000 m²

Visjon: Skape ett av Europas ledende miljø for utdanning, forskning og næringsliv innen kreft.

Leietakere: Oslo universitetssykehus ved institutt for kreftgenetikk og informatikk samt avdeling for patologi, Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster SA, Oslo Cancer Cluster Inkubator AS, Den Norske Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Oslo sykehusapotek, Ullern Videregående og ledende kreftbiotekselskaper som Nordic Nanovector, Ultimovacs og PCI Biotech.


Eiere: OBOS, Industrifinans, Radiumhospitalets Legater, Utstillingsplassen Eiendom, Oslo Cancer Cluster og Oslo Cancer Cluster Inkubator.

Nøkkelord

Kontakter

Jónas Einarsson, initriativtaker Oslo Cancer Cluster Innovation Park og administrerende direktør Radiumhospitalets Forskningsstiftelse:
Mobil: +47 48096355, E-mail: je@radforsk.no

Arne Baumann, Styreleder Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og konserndirektør for boligutvikling Obos:
Mobil: +47 90113870 E-mail: arne.baumann@obos.no

Espen Susegg, styremedlem Oslo Cancer Cluster Innovation Park og administrerende direktør i Siva:
E- mail: espen.susegg@siva.no Mobil: +47 481 14 864

Lenker

Om Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster
Ullernchauseen 64/66
0379 Oslo

http://www.oslocancercluster.no
Jónas Einarsson, administrerende direktør ved Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og Kaare Norum, tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, innså i år 2000 at en naturlig klynge for kreftforskning, utvikling og innovasjon hadde vokst opp i Oslo. Sammen etablerte de da Oslo Cancer Cluster, som i dag er en forsknings- og industriklynge innen kreft som samler mer enn 70 aktører fra hele landet. Norum og Einarsson skjønte fort at miljøet trengte et fysisk innovasjonssenter for samarbeid, innovasjon og nettverksbygging på tvers av fag. Ideen om en innovasjonspark ble født, optimalt plassert rett ved siden av Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, med Ullern videregående skole som en integrert del for å tiltrekke og utvikle talenter til kreftforskning og entreprenørskap. Etter en lengre prosess med å hente inn finansiering og godkjennelser for bygget, ble første spadetak tatt våren 2013. 24. august 2015 åpner Erna Solberg offisielt Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.