Kulturminnefondet

Øremerkede midler til hastereparasjoner

Del

Noen ganger oppstår det skader på bygninger og andre kulturminner der det må gjøres tiltak fort. For femte året på rad, øremerker Kulturminnefondet midler til slike tiltak.

Illustrasjonsfoto: Einar Engen/Kulturminnefondet
Illustrasjonsfoto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Hovedformålet med ordningen er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av istandsetting. Det gis også støtte til mindre permanente tiltak.

Tiltak kan være midlertidig tetting av tak, dører og vinduer, midlertidige sikringsanordninger eller enkle reparasjoner. Det er private eiere av verneverdige kulturminner som kan søke.

Støtter også formidling

Kulturminnefondet er også opptatt av å bidra til å øke den faglige kompetansen i kulturminnevernet. Det kan derfor søkes om støtte til å avholde håndverkskurs eller seminarer som tar opp relevante tema.

Målgruppa for ordningen er private eiere, lag, foreninger og frivillige organisasjoner som kan søke om for eksempel aktiviteter som gir grunnlag for kompetanseheving innen tradisjonshåndverk.

Søknadene til begge ordningene behandles fortløpende gjennom året, og sendes inn på Kulturminnefondets hjemmesider.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Einar Engen/Kulturminnefondet
Illustrasjonsfoto: Einar Engen/Kulturminnefondet
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto fra et kurs i skifertekking i Valdres. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet
Illustrasjonsfoto fra et kurs i skifertekking i Valdres. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. For å få støtte må eier søke oss, og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av administrasjonen og Kulturminnefondets styre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner og til til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

Hvilke verdier gir Kulturminnefondet? To evalueringer gir svar19.12.2018 00:00:00 CETPressemelding

Ved foten av Jotunheimen, i sørenden av Lemonsjøen, ligger Kalven seter. Det er starten på det nye årtusenet og seteranlegget står til forfall. Tidens tann - med sin langsomme og oppløsende kraft - har siden bygningene ble forlatt i 1971, satt sitt uvilkårlige særpreg. Stedet er i manges øyne «dødsdømt», men i 2001 får Kalven nye eiere. Familien ønsker å gjenreise seterens prakt og søker Kulturminnefondet om økonomisk støtte til restaureringen. Dette blir starten på en stor redningsoperasjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom