Redningsselskapet

Ordningen i gang: Lever båtvraket og få 1000 kroner

Del

I dag starter ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter. Det utbetales 1000 kroner for båter opp til 15 meter. – Et viktig skritt i riktig retning, sier Redningsselskapet.

Hvis du eier en fritidsbåt opp til 15 meter får du fra 1.oktober 1000 kroner hvis du leverer den til ditt godkjente avfallsmottak.
Hvis du eier en fritidsbåt opp til 15 meter får du fra 1.oktober 1000 kroner hvis du leverer den til ditt godkjente avfallsmottak.

Returordning for fritidsbåter klar fra 1.oktober
Redningsselskapet er glad for at nå blir enklere å få ryddet opp i havner og på strender hvor det ligger utrangerte båter.

– Det er viktig for oss at båteierne skal betale minst mulig og at de får en miljøbonus. Returordningen er et viktig skritt i riktig retning, og vi vil jobbe aktivt for at den blir en suksess. Færre båtvrak langs kysten er en vinn-vinn situasjon for miljøet og kystberedskapen, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet.

Gjennomslag for Redningsselskapet
For et år siden fremmet Redningsselskapet og Avfall Norge forslag til Stortinget om å etablere et prøveprosjekt om returordning for fritidsbåter. Stortinget bevilget midler til formålet i statsbudsjettet for 2017 og i løpet av året har Klima- og miljødepartementet fulgt opp saken. I mellomtiden har det vært et godt samarbeid mellom Redningsselskapet, Avfall Norge og Norsk Gjenvinning, NORBOAT, Kongelig Norsk Båtforbund, Kambo Marina, Ecofiber Recycling og kommunale avfallsaktører.

– Marin forsøpling og mikroplast er en stor miljøutfordring. Derfor er vi svært glad for at myndighetene tar saken på alvor og kommer i gang med returordningen for fritidsbåter. Nå er det viktig at politikerne følger opp tiltaket med ytterligere midler i statsbudsjettet for neste år, sier Pedersen.

Redningsselskapets småbåtregister et nyttig verktøy
Redningsselskapets Småbåtregister har informasjon om 340 000 båter. Dette kan være nyttig både for båteiere og for myndighetene når eierskap skal bekreftes, og/eller når det skal føres statistikk over båter som leveres til avfallsmottak. Ut over dette vil Redningsselskapets redningsskøyter og frivillige delta i arbeidet med å samle inn forlatte båtvrak og i dugnader der det samles inn plast, som for eksempel på den årlige strandryddedagen. 

– Vi har et godt samarbeid med aktører som foreningen «Hold Norge rent» og friluftsrådene og kommer til å styrke fellesaktivitetene med dem i tiden som kommer. Det er helt i tråd med formålet vårt om å berge verdier når vi samler inn båtvrak og plast som kan brukes til materialgjenvinning og energiutnyttelse, avslutter Pedersen.

Fakta:

  • Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre båter under 15 fot og uten innenbordsmotor kan leveres gratis til kommunale avfallsstasjoner.
  • Større båter opp til 49,2 fot kan leveres til egne anlegg, og det er gratis å levere båter opp til 1,1 tonn.
  • Så lenge båten er levert til godkjent mottak kan båteier søke om å få utbetalt 1000 kroner, som kompensasjon for å ha levert båten. 

Les mer om ordningen her: Kasserte fritidsbåter

Kontakter

Bilder

Hvis du eier en fritidsbåt opp til 15 meter får du fra 1.oktober 1000 kroner hvis du leverer den til ditt godkjente avfallsmottak.
Hvis du eier en fritidsbåt opp til 15 meter får du fra 1.oktober 1000 kroner hvis du leverer den til ditt godkjente avfallsmottak.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet
Redningsselskapet
Drammensveien 288
0283 Oslo

06757http://www.redningsselskapet.no

Våre 1.500 redningsmenn og -kvinner bemanner 50 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene. Vi er som regel de første på stedet når uhellet er ute, og har som ambisjon å aldri være lenger unna deg enn en time. Vår visjon er «Ingen skal drukne». 

Følg saker fra Redningsselskapet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Redningsselskapet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Redningsselskapet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom