Intex Resources ASA

OPPLØFTENDE TESTRESULTATER FOR MINDORO NIKKEL

Del

Nye tester av Intex Resources’ nikkelmalm på Filippinene viser at produksjonen på Mindoro Nikkel kan være lønnsom med dagens lave nikkelpris. Tester med ny teknologi gir grunnlag for en ny forretningsmodell, og kan føre til at investeringsbehovet reduseres kraftig, break even går ned, samt at produksjonen blir atskillig mer miljøvennlig.

Cecilie Grue er fungerende daglig leder i Intex Resources.
Cecilie Grue er fungerende daglig leder i Intex Resources.

Intex Resources ASA (‘Intex’ eller ‘Selskapet’) har nå mottatt en ny rapport fra kinesiske Sunbright Consulting Limited, ledet av Dr. Guoilan Hu, hvor de ved å applisere deres CSRM-teknologi har undersøkt malmresursen Selskapet eier på Mindoro i Filippinene. En tidligere rapport, som ble publisert 27. februar 2017, viste positive resultater primært på limonitt-forekomstene, men var ikke egnet til å konkludere på saprolitt-forekomstene. Selskapet iverksatte derfor ytterligere testing av saprolitt-forekomstene. 

Limonitt og saprolitt er de to viktigeste bestanddelene i nikkelmalmen på Mindoro. Den nye rapporten utført av Sunbright viser at saprolitt-forekomstene har mye høyere profitabilitet, nesten like gode som testene for limonitt, utført i februar.

- Dette er oppløftende resultater som gir grunnlag for å redefinere hele forretningsmodellen for Mindoro Nikkel. Selv med dagens lave nikkelpris kan forekomsten være lønnsom, sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Intex Resources ASA.

De nye laboratorietestene gir grunnlag for å vurdere profitabiliteten ved å gjøre nikkelforekomsten på Mindoro Nikkel om fra malm til konsentrat. Resultatene viser lønnsomhet i produksjon selv ved en nikkelpris på kun 2,85 USD/lb, 30% lavere enn dagens markedspris på 4 USD/lb. 

- Vi har hele tiden visst at potensialet for nikkel forekomsten på Mindoro har vært stort. Et kraftig fall i nikkelprisen sett i sammenheng med høye utvinningskostnader, samt politisk usikkerhet, har gjort forholdene utfordrende til nå, sier Cecilie Grue, fungerende administrerende direktør i Intex Resources ASA.

Rapporten fra Dr. Hu estimerer at investeringsbehovet på Mindoro Nikkel reduseres kraftig

sammenlignet med en syreutvaskingsprosess. Det originale kapitalbehovet var beregnet til 2,5 milliarder USD for fullskala produksjon, mens det nå er estimert til 26-35 millioner USD, med en lavere initial produksjon, som følge av at investeringene i diverse prosesseringsanlegg, havn og annen infrastruktur bortfaller. Selskapet vil kunne skalere opp produksjonen basert på moduler og slipper å ta store infrastrukturkostnader som for eksempel kraftverk. 

- I prinsippet betyr dette at vi nå kan ha mulighet til å utvikle forekomsten selv. Det gjør også Mindoro Nikkel til en mye mer ettertraktet forekomst blant andre industrielle aktører og vi vil aktivt bruke disse resultatene i vår kommunikasjon med dem, sier Lars Christian Beitnes.

Basert på en investering estimert til å være 26-35 millioner USD for å oppnå en årlig utvinning av 600.000 tonn viser laboratorietestene en årlig EBITDA på 15–18 millioner USD selv på dagens historisk lave nikkel priser på 4 USD/lb, eller 28-32 millioner USD basert på mer historisk normale priser på 5 USD/lb. 

- Strategien med å lage konsentrat med CSRM-teknologien uten smelteverk medfører at prosjektet blir betydelig mer miljøvennlig, enn hva det allerede er, noe vi selvfølgelig er meget fornøyde med, sier Cecilie Grue. 

- CRSM-prosessen er ren, produserer liten eller ingen luft-, vann- og jordforurensning. SO2 og CO2 fra sintringsprosessen blir lett renset opp gjennom «dedusters» og vannskjermer. Slaggen fra CRSM har en sammensetning som ligner ganggenmineraler og kan dermed brukes til rehabilitering av gruver, sier Dr. Guoilan Hu.

Forekomsten gjøres om til konsentrat ved hjelp av CRSM-teknologien utviklet av Sunbright

Consulting og Dr. Hu. Kort oppsummert bruker teknologien vesentlig mindre energi, har langt lavere investeringsbehov og driftskostnader, i tillegg til at den er atskillig mer miljøvennlig.

Basert på de mottatte testresultatene vil selskapet jobbe videre med alternative strategier, potensielle partnere og myndighetene på Filippinene. Intex vil i første omgang vurdere om Selskapet skal utføre en semi-industriell test produksjon, eventuelt med en lokal partner.

Om CRSM-teknologien
CRSM teknologien øker nikkelkonsentrasjonen ved å oppgradere den relativt lave gehalten i

Mindoro Nikkel til et konsentrat med høyere gehalt enn hva alternativet hadde vært ved å selge ikke-oppgradert nikkelmalm. I tillegg kommer andre fordeler som redusert energibehov og et betydelig redusert behov for å frakte store mengder lavholding nikkelmalm fra ressursen. Teknologien vil redusere de operasjonelle kostnadene samt at investeringsbehovet blir betydelig redusert gjennom at behovet for å bygge kraftverk, prosesseringsanlegg og havn bortfaller.

I prosessen benyttes bituminøst kull og utvalgte katalysatorer i en sintringsprosess for å utvinne og redusere nikkel og jern fra den opprinnelige malmen og derigjennom øke konsentrasjonen i sluttproduktet som vil bli solgt i fremtiden.

Risikoaspekter
Til tross for positive test resultater er det fortsatt knyttet en rekke usikkerheter og risikoaspekter til fullskala produksjon av Selskapets nikkelforekomst på Mindoro basert på CRSM teknologien. Herunder hvorvidt teknologien er anvendbar for fullskala kommersiell produksjon, fortsatt nasjonal- og lokal politisk usikkerhet, tid og kostnader, mv.

Nøkkelord

Kontakter

Cecilie Grue
Tlf: +47 991 62 486,
Epost: cg@intexresources.com.
Acting Chief Executive Officer

Lars Christian Beitnes
Tlf: +356 7996 1497,
Epost: lcb@intexresources.com.
Chairman of the Board of Directors

Bilder

Cecilie Grue er fungerende daglig leder i Intex Resources.
Cecilie Grue er fungerende daglig leder i Intex Resources.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Intex Resources ASA

Intex Resources ASA
Intex Resources ASA
Prinsensgt. 2
0152 Oslo

+4723113344http://www.intexresources.com/

Intex er et leteselskap på vei mot produksjon av mineraler, med base i Oslo. Selskapet fokuserer på ansvarlig utvikling av naturressurser. Intex eier i dag en mindre eierandel, samt en opsjon til å bli hovedaksjonær, i det kanadiske jernmalmselskapet Ambershaw Metallics, Inc., som i løpet av 12-18 måneder vil ha positiv kontantstrøm. I tillegg eier selskapet Mindoro Nickel ressursen på Filippinene. Mer informasjon er tilgjengelig på: www.intexresources.com

Intex Resources ASA
Prinsensgt. 2
0152 Oslo, Norway
Tel: +47 2311 3344
Epost: info@intexresources.com