Fleksibel utdanning Norge

Opplæringsloven må tilpasses vår nye digitale virkelighet

Del

I EU og Norge rulles snart ut en ny personvernlov spesielt tilpasset vår digitale hverdag, som oppdaterer et for lengst utdatert lovverk. Dette bør også skje med opplæringsloven.

Videregående skoler i Oppland har gått nye veier for å sikre elever undervisning. Dagsrevyen viste i går et eksempel hvor fysikklæreren ved en skole hadde en tilsvarende klasse fra en annen skole med inn i klasserommet via video. Andre fylker prøver andre teknologier og metoder. Mange fylker har opprettet egne nettskoler, som i første rekke skal gi et tilbud til voksne med rett til videregående opplæring. Nettbaserte tilbud åpner for mange muligheter, som for eksempel sanntids-tilbud til ulike elevgrupper. De får de timene de skal ha, på et tidspunkt som passer dem.


Dagsrevyen og nrk.no reiser spørsmål om undervisning via videoskjerm er tillatt etter opplæringsloven. Kunnskapsdepartementets politiske rådgiver, Syver Hanken, sier at fjernundervisning kan være et supplement, men ikke erstatte regulær undervisning. Hanken sier at dette må tolkes ut fra andre lover. En rapport fra NIFU viser at flere fylkeskommuner ikke greier å gi elevene den undervisningen de har krav på. Nettundervisning kunne ha bøtet på dette.


Fleksibel utdanning Norges klare standpunkt er at de nevnte skolene og de fylkeskommunale nettskolene gjør et beundringsverdig utviklingsarbeid som vil komme både elever og samfunnet til gode. De når ut med undervisning, og bruker dagens tilgjengelige teknologi. De treffer også elevene, som er fortrolig med digitale verktøy. Opplæringsloven med forskrifter ble skrevet i en tid da verktøyene var andre og skolehverdagen så annerledes ut.

Vi trenger mer forskning
Til tross for dokumentert gode resultater, finnes det for lite forskning. Før det kan forskes mer, må det finnes mer å forske på, og med de spredte forsøkene med digitale læringsformer i videregående skole så langt, er det lite forskningsdata å hente. Det er forsket på forsøkene med den virtuelle matematikkskolen og på nettstudier i andre skoleslag, og lite tyder på at nettbaserte eller nettstøttede tilbud har svakere kvalitet, i noen tilfeller kan det være omvendt.

Et utdatert lovverk betyr at de som utvikler digitale læringsformer stadig vil måtte utfordre regelverket. Dette legger beslag på mye ressurser, og kan bli et hinder for godt utviklingsarbeid.

For å gi det beste utdanningstilbudet er det viktig med kontinuerlig forskning og utvikling på feltet, slik at man ikke tar i bruk gårsdagens metoder.  Det er selvsagt viktig at studentene ikke føler seg som forsøkskaniner, men i dagens endringsamfunn er alle medutviklere.  Jo mer ressurser og oppfølging som gis til utviklerne, jo bedre resultat.

FuN etterlyser oppdatering av lov og forskrifter, slik at de blir i tråd med dagens virkelighet. Dessuten mener vi at Kunnskapsdepartementet må stille utviklingsmidler til rådighet for digitale læringsformer i videregående skole, pluss sørge for forskning på forsøk, slik det er gjort med den virtuelle matematikkskolen.

Forskning:

Sjaastad, Jørgen; Siddiq, Fazilat; Ulriksen, Robin; Tømte, Cathrine (2017) Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T, NIFU (evalueringer finnes også for skoleårene 13-14 og 14-15)

Sjaastad, Jørgen, Carlsten, Tone Cecilie og Wollscheid, Sabine (2016) Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring, NIFU (om man ønsker å se nettundervisning og lovlighet av denne i forhold til klasseromsundervisning)

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge
Fleksibel utdanning Norge
Lilleakerveien 23
0283 Oslo

http://www.fleksibelutdanning.no
Fleksibel utdanning Norge (tidligere Norsk forbund for fjernundervisning) er en nasjonal medlemsorganisasjon og fellesorgan for de godkjente nettskolene. Medlemmene er i dag vel 20 offentlig godkjente nettskoler, 16 universiteter og høgskoler, private institusjoner og bransjeopplæringssentra. Medlemstallet er økende.

Følg saker fra Fleksibel utdanning Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fleksibel utdanning Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fleksibel utdanning Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom