Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oppgang i industrien gir økt strømforbruk

Del

En ny rapport fra NVE viser at den samlede energibruken i Fastlands-Norge vil ha en moderat økning frem mot 2020. Samtidig vil bruken av strøm øke sterkt som følge av en oppgang i industrien og reduksjon i bruk av fossile energivarer. Viktige bidrag til økning i strøm er pilotanlegget for aluminium på Karmøy, utvidelser av gassanlegget på Nyhamna og elektrifisering av oljefelt på Utsirahøyden. Også økt elektrifisering av transportsektoren og flere datasentre vil bidra til oppgang i strømforbruket.

Rapporten fra NVE viser at mens strømforbruket i Fastlands-Norge bare økte med 5,6 prosent på femten år fra 2000 til 2015, så ser dette ut til å endre seg fremover. Allerede fra 2015 til 2016 steg strømforbruket betydelig, med en oppgang på 2,7 prosent. Denne utviklingen ser ut til å fortsette, da mye tyder på oppgang i strømforbruket i de fleste næringer og sektorer. Totalt kan disse endringene bidra til at strømforbruket i Fastlands-Norge kan øke med over 8 prosent fra 2015 til 2020, ifølge anslagene til NVE. Det er viktig å understreke at 2015 var et relativt mildt år og utetemperaturen vil påvirke hva det endelige strømforbruket i Fastlands-Norge i 2020 ender på.

En viktig grunn til at strømforbruket øker mer er at mens det i mange år var nedgang i kraftintensiv industri, har dette snudd til oppgang de to siste årene. Hydro Aluminium Sunndal har startet opp igjen sin nedstengte linje (SU3) og treforedling går bedre. Den positive utviklingen i kraftintensiv industri er ventet å fortsette fremover i følge rapporten til NVE.

En annen utvikling som påvirker strømforbruket er elektrifisering av transport. Stadig flere elbiler, elektriske ferger og andre elektriske kjøretøy, gjør at strømforbruket i transportsektoren vil øke raskt fremover. Datasentre er en annen ny forbruksgruppe av strøm. I Norge er det foreløpig bare mindre datasentre, men dette kan endre seg raskt.

Last ned NVE-rapport 25 - 2017 Energibruk i Fastlands-Norge

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Birger Bergesen, tlf 22959229 / 90112838

Seniorrådgiver Dag Spilde, tlf 22959157 / 40842105

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom