Norsk Friluftsliv

Oppfordrer til sjøvett

Del

Det går mot fellesferie og høysesong på sjøen. Mange konflikter kan unngås om vi blir flinkere til å vise hensyn til hverandre og naturen, er oppfordringen fra sentrale organisasjoner.

OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: Lutz Blohm-https://www.flickr.com/photos/pixelshowmeine-creative commons
OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: Lutz Blohm-https://www.flickr.com/photos/pixelshowmeine-creative commons

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Norges Vannscooterforbund er uenige om mye, men har et felles ønske om at de som ferdes på sjøen må bli flinkere til å vise hensyn.

De oppfordrer alle som ferdes på sjøen i sommer til å utvise sjøvett og minner om at man er pliktig til å følge sentrale og lokale lover og regler, som gjelder for alle fritidsfartøy.

– Det er en kjent sak at det en del steder er et høyt konfliktnivå på sjøen, særlig mellom myke trafikanter og motoriserte fartøy. Vi ønsker å få ned konfliktnivået, og fokusere på det som er viktigst; at det skal være plass til alle på sjøen, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Aktørene peker på at et av de viktigste tiltakene for førere av store og små fritidsfartøy er å avpasse fart og avstand, slik at man ikke fortrenger myke brukere av sjøen, som padlere, svømmende, seilere og dyre- og fugleliv.

– Sjøen er en viktig rekreasjonsarena og friluftsområde for mange. En situasjon med høy fart, eller hvor man kommer tett på hverandre, oppleves som mye mer utrygg for de myke brukerne. De som kjører motorisert fartøykan gjerne tenke at de har god kontroll og oversikt, mens en person i kajakk kan bli usikker og redd, sier Sven Anderssen, generalsekretær i Norges Padleforbund.

I tillegg til å ta hensyn til hverandre, er det også viktig å ta hensyn til fuglelivet og naturen ved kysten.

– Langs land har mange fugler små unger som akkurat nå møter verden for første gang. I tillegg skifter mange vannfugler fjærdrakt om sommeren, og har redusert evne til flukt og fremkommelighet. Flokker med slike fugler kan også ligge langt fra land. Fugler kan være vanskelig å oppdage, og derfor må farten begrenses, sier Martin Eggen i NOF.

Norges Vannscooterforbund, Norsk Friluftsliv, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund og NOF minner om at småbåtførere har en plikt til å følge nasjonale hensynsregler som blant annet småbåtloven og Sjøveisreglene, i tillegg til lokale verne-, fart- og ordensforskrifter i de kommunene de ferdes.

–Selv om vannscooterforskriften ble opphevet i fjor er det ikke fritt frem. Det er en rekke lover og forskrifter som gjelder for fartøy både med og uten motor. Vi erfarer at alt for få kjenner til hva som gjelder av lovverk, det vil vi nå gjøre noe med, sier Christian Hammernes fra Norges Vannscooterforbund.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: Lutz Blohm-https://www.flickr.com/photos/pixelshowmeine-creative commons
OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: Lutz Blohm-https://www.flickr.com/photos/pixelshowmeine-creative commons
Last ned bilde
HENSYN TIL DYRELIVET: Mange fugler er nå i hekketiden, i tillegg skifter mange vannfugler fjærdrakt om sommeren, og har redusert evne til flukt. FOTO: Martin Fisch-https://www.flickr.com/photos/marfis75-creative commons.
HENSYN TIL DYRELIVET: Mange fugler er nå i hekketiden, i tillegg skifter mange vannfugler fjærdrakt om sommeren, og har redusert evne til flukt. FOTO: Martin Fisch-https://www.flickr.com/photos/marfis75-creative commons.
Last ned bilde
OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: BRP Norway AS
OPPFORDRER TIL SJØVETT: Avpass farten og vis hensyn på sjøen i sommer, er oppfordringen fra organisasjonene. FOTO: BRP Norway AS
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom