Kystverket

Oppfordrer til generell aktsomhet i Trollfjorden

Del

Ny rapport antyder at det komme nye steinsprang i Trollfjorden, men sannsynligheten for å bli truffet vurderes som liten. Kystverket vil etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden som opplyser om rasfaren.

Innseilingsleden til Trollfjorden i Hadsel kommune i Nordland er en viktig biled med stor sesongmessig trafikk. 22. august i fjor gikk det et steinras i fjorden og det ble deretter sendt ut informasjon til alle berørte parter som benytter fjorden. For å få en faglig vurdering ble det hentet inn bistand fra Statens vegvesens geologer, som gjorde en befaring i området.

To rapporter

Befaringen har nå resultert i en rapport for selve området hvor steinspranget gikk og en rapport for vurdering av nordre og søndre fjellside i Trollfjorden.

I skredfarevurderingen fremkommer det blant annet at: 
«Generelt er den mest hyppige steinsprangsesongen om våren med snøsmelting og gjentatte fryse-tinesykluser og om høsten med mye regnnedbør og temperaturer som svinger rundt frysepunktet. ... Om sommeren med flere uker sammenhengende tørke, kan man også opplevede økt hyppighet med steinsprang».

– Vis aktsomhet

Sannsynligheten for treff av steinsprang vurderes som liten, men det vil kunne oppleves som skremmende å være i området dersom det skulle gå steinsprang. Det anbefales at ferdsel i sjøen skjer utenfor området som er markert som aktsomhetsområde for snø- og steinskred og da helst i søndre halvdel jf. figur 1 i vedlegg 1 i rapport datert 17.03.17(se utklipp under).

Kart over risikoområde i Trollfjord

Klikk på bildet for større versjon.

– Trollfjorden er en viktig biled med stor trafikk av ulike typer fartøy fra cruiseskip og hurtigrute til kajakk og småbåter. Vi oppfordrer alle til å vise aktsomhet i Trollfjorden og da spesielt vår/høst og i perioder med mye nedbør eller tørke, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

Som følge av hendelsene og de mottatte rapportene vil Kystverket iverksette følgende tiltak:

  • Etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden som opplyser om rasfare
  • Undersøke muligheten for opplysning om rasfare i sjøkart
  • Informere aktører som benytter området om rapporten 
  • Kontakte NVE

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom