Samferdselsdepartementet

Oppdatert versjon: Trafikkstasjonar: Regjeringa ønsker fleire forslag om avbøtande tiltak

Del

- Statens vegvesen leverer og skal fortsatt levere tenester til folk der dei er. I samband med at færre brukar trafikkstasjonane fordi det no finst gode digitale løysingar har Statens vegvesen foreslått å redusere talet på trafikkstasjonar. For å kunne oppretthalde eit godt tilbod i heile landet treng vi fleire konkrete forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I samband med forslaget frå Statens vegvesen om redusere talet på trafikkstasjonar fordi færre folk brukar dei, ønsker regjeringa forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad
I samband med forslaget frå Statens vegvesen om redusere talet på trafikkstasjonar fordi færre folk brukar dei, ønsker regjeringa forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen gjere ytterlegare vurderingar om avbøtande tiltak i områder der det blir lang reiseveg, før regjeringa tek ei avgjerd.

Statens vegvesen skal no mellom anna vurdere:

  • Auka bruk av ambulerande tilbod for praktisk førarprøve ved lang reiseveg
  • Samordning med andre offentlege styresmakter for avvikling av teoriprøve
  • Samhandling med dagens opplæringssteder for tungbil i vidaregåande skule
  • Alternative løysingar for å oppfylle kravet om avsperra område for praktisk førarprøve for MC

- Tilbakemeldinga på desse vurderingane vil legge grunnlaget for vår avgjerd om korleis vi skal strukturere trafikant- og køyretøyområde i framtida. Vi skal ha kontrollverksemd av køyretøy langs norske vegar. Vi skal ha gode høve for oppkøyring til ulike førarkort. Vi skal sørge for at folk på ein enkel måte får fornya førarkort og andre ting. Da må vi ha eit mest mogleg effektivt og brukarvennleg Statens vegvesen og det jobbar både dei og vi for. Målet er meir veg og infrastruktur for pengane, seier samferdselsministeren.

Grundige vurderingar

I bestillinga til Statens vegvesen er dei òg bedt om å vurdere kostnadane ved slike tiltak opp mot nytten.

Statens vegvesen leverte 20. mai eit forslag til tenestemodell og –struktur på trafikant- og køyretøyområde kor dei foreslår ein reduksjon av trafikkstasjonar frå 74 til 52.

- Det er viktig å gjere grundige vurderingar av konsekvensar for innbyggarane før det blir teke ei avgjerd i saka. Vi ønsker no derfor at Statens vegvesen gjer ytterlegare vurderingar og forslag til avbøtande tiltak som grunnlag for ei slik avgjerd, seier samferdselsministeren

Tilleggsbestillinga skal leverast til Samferdselsdepartementet innan 1. november 2019.

Les bestillinga frå Samferdselsdepartementet (pdf).

Les forslaget frå Statens vegvesen til ny tenestemodell og -struktur på trafikant- og køyretøyområdet.

Bilder

I samband med forslaget frå Statens vegvesen om redusere talet på trafikkstasjonar fordi færre folk brukar dei, ønsker regjeringa forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad
I samband med forslaget frå Statens vegvesen om redusere talet på trafikkstasjonar fordi færre folk brukar dei, ønsker regjeringa forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Foto: Jonas Haarr Friestad/Stavanger Aftenblad
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom