Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oppdatert priv. til red: NVE og Rauma kommune tilgjengelig for intervjuer ved Horgheim under Veslemannen kl 12

Del

Det er fortsatt rødt farenivå for Veslemannen. NVE og ordføreren i Rauma kommune er tilgjengelig for intervjuer ved Horgheim under Veslemannen i Rauma lørdag kl 12. Den tillyste pressebriefen i Rauma kulturhus kl 15 avlyses.

Fotspor fra stort steinsprang fra Veslemannen fredag 6. oktober, målt med NVEs radar.  Steinene falt rundt tusen meter.
Fotspor fra stort steinsprang fra Veslemannen fredag 6. oktober, målt med NVEs radar. Steinene falt rundt tusen meter.

Det kommer ny georapport kl 15, og NVE vil være tilgjengelig for spørsmål.

Har du spørsmål, kontakt NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Fotspor fra stort steinsprang fra Veslemannen fredag 6. oktober, målt med NVEs radar.  Steinene falt rundt tusen meter.
Fotspor fra stort steinsprang fra Veslemannen fredag 6. oktober, målt med NVEs radar. Steinene falt rundt tusen meter.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom