OPPDATERT: Norsk e-helseundersøkelse: Frykter pasientinformasjon på avveie like mye som feilbehandling.

Del

Nordmenn er mer bekymret for lekkasjer av sensitiv pasientinformasjon, enn at manglende tilgang til kritiske pasientdata skal føre til feilbehandling på sykehuset. Det kommer frem i ny, nasjonal e-helseundersøkelse.

Tor Arne Vksjø
Tor Arne Vksjø

I 2016 åpnet helsemyndighetene for at nordmenn kan lese sin elektroniske pasientjournal (EPJ) på PC, mobil og nettbrett. Det skjer via innlogging på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Først ut var Helse Nord, etterfulgt av Helse Vest, og til høsten vil pasienter i tre av fire helseforetak ha digital innlogging, når landets største helseforetak, Helse Sør-Øst, gir sine pasienter innsyn i pasientjournalen.

I den landsomfattende meningsmålingen Norsk e-helsebarometer, som Opinion hvert år gjennomfører for det norske e-helseselskapet DIPS, forteller over 2000 nordmenn og 200 helsepersonell blant annet om sine bekymringer knyttet til helsedigitalisering.

Frykter misbruk

-Ikke uventet er pasientenes største bekymringer fremdeles knyttet til at sensitiv pasientinformasjon skal havne i hendene på uvedkommende. Nær seks av 10 (59 prosent) er mest bekymret for at uvedkommende skal få tilgang til sensitive pasientdata, mens 54 prosent uttrykker bekymring for at personlig informasjon kan misbrukes. Det er omtrent like mange som oppgir feilbehandling som sin største frykt, forteller administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

I den samme undersøkelsen svarer også mer enn halvparten – 53 prosent – at de er blitt mer bekymret for pasientsikkerhet etter fjorårets massive mediedekning av utenlandske IT-arbeidere som i en kort periode hadde utvidede rettigheter og tilgang til datasystemer ved et av landets helseforetak.

-Når som mange som 36 prosent blant helsepersonell i tillegg oppgir at de har lav eller svært lav tillit til at pasientdata lagres trygt slik at uvedkommende ikke får tilgang til og misbruker disse, forteller det at helsevesenet og alle aktører som jobber med e-helse har em betydelig jobb foran oss i å informere om sikkerhetstiltak som skal skape trygghet, sier Viksjø.

-Komplett tilgang viktigere

-Pasientenes frykt for pasientinfo på avveie er forståelig, men etter mitt syn sterkt overdrevet. Sikkerhetskravene til digitale, norske pasientsystemer er meget strenge, og informasjonssikkerheten er generelt veldig god. Men for meningmann er det vanskelig å forstå kompleksiteten og den store mengden sikkerhetsnivåer og risikodempende elementer som disse enorme systemene inneholder. Vi bør heller fokusere på fortgang i arbeidet for å sørge for at alle helsepersonell, i alle helseforetak, har lik tilgang på komplett informasjon om pasienten. Der har Norge fortsatt en stykke arbeid igjen, sier Tor Arne Viksjø.

Hele Norsk e-helsebarometer finnes du på https://www.dips.com/no/ehelse. Undersøkelsen er også brutt ned på kjønn, alder og på de fire helseregionene.

Bildetekst: Administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

For ytterligere opplysninger eller kommentarer: 

Adm. dir., DIPS AS: Tor Arne Viksjø – tlf. 901 43 417

..eller markeds- og kommunikassjonssjef Thomas Bratteteig – tlf.  917 51 597

 

Priv. til red: Presentasjon av Norsk e-helsebarometer på Arendalsuka, i samarbeid med IKT-Norge

Program Torsdag 16.august:

DIGITALISERING AV HELSEVESENET - STATUS QUO OG FREMTIDENS UTSIKTER MED KUNSTIG INTELLIGENS

15:00 – 15:40: Norsk e-helsebarometer 2018 - To av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men mange er bekymret for personvern og sikkerhet.

Norsk e-helsebarometer er en landsomfattende spørreundersøkelse, der 2000 nordmenn og 200 leger, sykepleiere og helsepersonell er intervjuet om sine erfaringer og oppfatninger av digitale helsetjenester. Analysen, som er gjennomført for tredje år på rad av Opinion (på oppdrag fra DIPS), kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge. Seniorrådgiver og partner i Opinion, Ola Gaute Aas Askheim vil presentere årets resultater før vi går over i en paneldebatt.

Paneldeltakere: Naeem Zahid, lege og forretningsutvikler i Telenor, Kirsten Haugland, Avdelingsleder for kreftfaglig avdeling i Kreftforeningen, Karl Arne Jespersen, Direktør for Salg og Forretningsutvikling i DIPS og Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion.

Møteleder: Nard Schreurs, Direktør eHelse og smart tech i IKT-Norge 

15:40 – 15:50: Pause / benstrekk

15:50 – 16:30: Fremtidens utfordringer i det norske helsevesen – hvordan kan Kunstig Intelligens hjelpe til, og hva må tilrettelegges?  

I 2018 er utredning og behandling av pasienter i stor grad basert på diagnostikk som forutsetter bruk av klinikers egen og kollegers erfaring, òg nasjonale retningslinjer. Er dette et apropos, sett i lys av det faktum av at Norge er et av de land i verden med lengst historikk i elektronisk registrering av helsedata. Kunstig intelligens er predikert å spille en avgjørende rolle i fremtidens behandling av pasienter. Setter dagens lover og regler en begrensning for hvordan helsedata data kan benyttes? Hvilke forventninger har myndigheter, pasienter og klinikere til fremtidens inntreden av Kunstig Intelligens og hva må tilrettelegges for å komme dit? Hvordan skal Norge nå en målsetning om «mer helse for hver krone»?

Vi kjører debatt med følgende paneldeltakere; Even Krogstad, Seksjonsleder eHelse på Sørlandet Sykehus HF, Per Morten Hoff, Styreformann i Anzyz, Astri Arnesen, President for den Europeiske Huntington Foreningen og Thomas Smedsrud, Lege og Prosjektleder BIGMED, på Oslo Universitetssykehus. 

Møteleder: Nard Schreurs, Direktør eHelse og smart tech i IKT-Norge

Bilder

Tor Arne Vksjø
Tor Arne Vksjø
Last ned bilde

Om DIPS AS

DIPS ASOm DIPS AS (www.dips.no)

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Følg saker fra DIPS AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIPS AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIPS AS